Giriş   
Zaman: 14 Haz 2021 12:16
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY KARARLARI DERGİSİ CEZA İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 1 adet
11.CD.
E: 2007/1946 K: 2007/2587
16.4.2007
  • VERGİ SUÇLARI
  • SAHTE FATURA
  • DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI
      213 SK 359, 4811 SK 14/1


ÖZET: Vergi Barışı Kanunundan yararlanıp vergi ve cezası bulunmayanlar hakkında açılan kamu davalarının 4811 sayılı yasanın 14/1. maddesi gereğince ortadan kaldırılması gerekir.
                                                    (YKD. EYLÜL 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  13.1.2008 13:07 Sıra No:4158       Okuma:103673 

YKD Ceza İçtihadı Ekle
   

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale