Giriş   
Zaman: 10 Haz 2023 01:32
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY KARARLARI DERGİSİ CEZA İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 1 adet
8.CD.
E: 2012/5551 K: 2012/16444
15.5.2012
  • HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMASI
      5237 SK 177/1


ÖZET:sahibi bulunduğu büyükbaş hayvanları, gerekli önlemleri almadan başıboş bir şekilde otlamaya bırakıp karayolu üzerinde seyir halinde bulunan mağdurun maddi hasarlı trafik kazası yapmasına neden olan sanığın eyleminin, tehlike suçu olarak TCK.nun 177/1. maddesinde düzenlenen "hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması" suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suçun yasal unsurlarının oluşmadığından bahisle beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  17.4.2013 17:14 Sıra No:4173       Okuma:17019 

YKD Ceza İçtihadı Ekle
   

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale