Giriş   
Zaman: 10 Haz 2023 01:24
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY KARARLARI DERGİSİ CEZA İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 1 adet
8.CD.
E: 2012/6732 K: 2012/18899
31.5.2012
  • HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMASI
      5237 SK 177/1


ÖZET:Somut tehlike suçu olarak düzenlenen, 5237 sayılı Yasanın 177. maddesinde "Gözetim altında bulunan hayvanın başkalarının hayatı veya sağlığı bakı- mından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakılması veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösterilmesi” cezalandırılmış olup, sanıklara ait köpeklerin şikayet- çinin hayvanlarına zarar verdiği olayda atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyetlerine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  17.4.2013 17:20 Sıra No:4174       Okuma:17097 

YKD Ceza İçtihadı Ekle
   

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale