Giriş   
Zaman: 10 Haz 2023 01:15
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY KARARLARI DERGİSİ CEZA İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 1 adet
8.CD.
E: 2012/10580 K: 2012/14558
30.4.2012
  • HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMASI
      5237 SK 177/1


ÖZET:Tüm dosya kapsamına göre, sanığın köpeklerini başıboş bırakması sonucu mağdura saldırarak yaralamalarına sebebiyet vermesi şeklinde gerçekleşen eyleminde, mağdurun şikayetçi olmaması sebebiyle sanık hakkında taksirle yaralama suçundan takipsizlik kararı verilerek 5237 sayılı TCK.nun 177. maddesinde düzenlenen tehlike suçu bakımından kamu davası açılmış olmasına rağmen, yargılama konusu olan ve sanığın eylemini oluşturan hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu ile ilgili hüküm kurulmayarak, dava konusu olmayan ve daha önce takipsizlik kararı verilen taksirle yaralama suçundan hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  17.4.2013 17:24 Sıra No:4175       Okuma:17343 

YKD Ceza İçtihadı Ekle
   

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale