Giriş   
Zaman: 10 Haz 2023 00:42
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY KARARLARI DERGİSİ CEZA İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 1 adet
14.CD.
E: 2011/8159 K: 2013/1830
25.2.2013
  • ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI
      5237 SK 234/3


ÖZET:Nüfus kayıtlarına göre suç tarihinde 15 yaşından küçük olan mağdurların hukuken geçerli bulunmayan rızalarının eylemi hukuka uygun hale getirmeyeceği, eylemin cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturacağı gözetilmeden, sanığın TCK.nın 109/1, 109/3-f ve 109/5. maddeleri uyarınca cezalandırılması yerine suç vasfında yanılgıya düşülerek unsurları oluşmayan, 15-18 yaş grubu için uygulanabilen TCK.nın 234/3. maddesinde tanımlanan kanuni temsilcisinin bilgisi ve rızası dışında evi terk eden çocuğun alıkonulması suçundan hükümler kurulması,
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  30.6.2013 15:58 Sıra No:4179       Okuma:14945 

YKD Ceza İçtihadı Ekle
   

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale