Giriş   
Zaman: 10 Haz 2023 01:39
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY KARARLARI DERGİSİ CEZA İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 1 adet
8.CD.
E: 2012/26600 K: 2013/25857
31.10.2013
  • HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMASI
      5237 SK 177


ÖZET:Yerleşim birimi dışındaki karayolunda idaresindeki hayvan sürüsünü gerekli tedbirleri almadan karşıdan karşıya geçirmeye çalışırken trafik kazasına sebebiyet veren sanığın eyleminin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 69/1. maddesine uyduğu gözetilmeden, suç nitelendirmesinde yanılgıya düşülerek yazılı biçimde 5237 sayılı TCK.nun 177. maddesi uyarınca hüküm kurulması BOZMAYı gerektirmiştir.
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  11.2.2014 14:54 Sıra No:4182       Okuma:11223 

YKD Ceza İçtihadı Ekle
   

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale