Giriş   
Zaman: 10 Haz 2023 01:31
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY KARARLARI DERGİSİ CEZA İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 1 adet
8.CD.
E: 2012/27069 K: 2013/25427
22.10.2013
  • HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMASI
      5237 SK 177


ÖZET:Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu TCK.nun 177. maddesinde somut tehlike suçu olarak düzenlenmiş olup, suçun oluşabilmesi için serbest bırakılan ya da kontrol altına alınmasında ihmal gösterilen hayvanın tehlikeli olabilecek hareketlerde bulunması zorunlup olup, incelenen dosyada sanıklara ait köpeklerin tehlike yaratacak hareketlerinin neler olduğu belirlenip kararda açıklanmadan yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması Bozmayı gerektirmiştir.
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  11.2.2014 15:05 Sıra No:4183       Okuma:10990 

YKD Ceza İçtihadı Ekle
   

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale