Giriş   
Zaman: 20 Mar 2023 20:02
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY KARARLARI DERGİSİ CEZA İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 1 adet
20.CD.
E: 2015/1583 E. K: 2015/4690 K.
16.11.2015
  • UYUŞTURUCU MADDE TEMİN EDEN VE TEMİN EDİLEN
  • CEZA İNFAZ KURUMUNA UYUŞTURUCU MADDE SOKMAK
      5237 SK 188/3, 5237 SK 297/1


ÖZET:Sanık Mehmet hakkındaki mahkûmiyet hükmünün incelenmesi:
Sanık hakkında tamamlanmış “uyuşturucu madde temin etme ve nakletme” suçu ile teşebbüs aşamasında kalan “ceza infaz kurumuna uyuşturucu madde sokma” suçundan ayrı ayrı uygulama yapılarak sonuç cezaların bulunması; daha ağır sonuç doğuran suç esas alınarak belirlenecek cezanın TCK'nın 297. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesi gereğince yarı oranında artırılarak sonuç cezanın saptanması gerektiği gözetilmeden eksik ceza tayini, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Sanık Yaşar hakkındaki mahkûmiyet hükmünün incelenmesi:


Uyuşturucu maddenin bulundurulma amacı “kullanmak ise” 191. maddedeki suç; “satma, başkasına verme gibi bir amaç varsa” 188. maddenin 3. fıkrasındaki suçun oluşacağı, bu bağlamda, sanığın kullanmak istediği uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi temin etmesi için bir başkasını görevlendirmesinin durumu değiştirmeyeceği; bu durumda, temin edenin TCK'nın 188. maddenin 3. Fıkrasındaki suçu, kullanma amacında olanın ise TCK'nın 191. maddesindeki suçu işlemiş olacağı, sanığın suç konusu esrarı kullanma dışında bir amaç için temin edeceğine ve bulunduracağına ilişkin delil bulunmaması nedeniyle, sanığın fiilinin teşebbüs aşamasında kalan “kullanmak için uyuşturucu madde kabul etme ve bulundurma” ve “ceza infaz kurumuna uyuşturucu madde sokma” suçlarını oluşturacağı, belirtilen suçlardan ayrı ayrı uygulama yapılarak sonuç cezalar bulunup daha ağır sonuç doğuran suç esas alınarak belirlenecek cezanın TCK'nın 297. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesi gereğince yarı oranında artırılarak sonuç cezanın saptanması gerektiği gözetilmeden uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması,

                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  22.11.2016 16:08 Sıra No:4237       Okuma:57618 

YKD Ceza İçtihadı Ekle
   

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale