Giriş   
Zaman: 20 Mar 2023 20:25
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY KARARLARI DERGİSİ CEZA İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 1 adet
8.CD.
E: 2015/12397 K: 2016/2314
29.2.2016
  • BANKA VE KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI
  • BAŞKASINA AİT KİMLİKL BİLGİLERİYLE KREDİ KARTI ALINMASI VE KULLANILMASI
      5237 SK 245/1, 5237 SK 245/2, 5237 SK 245/3


ÖZET:Sanığın, katılan adına HSBC Bank ve Finansbank'a müracaatla sahte kredi kartı çıkartmak ve bu kredi kartlarıyla değişik zamanlarda harcama yapmaktan ibaret eylemlerinin her bir bankaya yönelik TCK.nun 245/2., ve 245/3., 43. maddelerine uyan suçları oluşturduğu gözetilmeden, yazılı biçimde TCK.nun 245/1, 43. madde ve fıkraları uyarınca hüküm kurulması,
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  7.2.2017 12:03 Sıra No:4244       Okuma:43798 

YKD Ceza İçtihadı Ekle
   

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale