Giriş   
Zaman: 22 Nis 2018 19:58
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY CEZA DAİRELERİ İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 4247 adet
7.CD.
E: 2004/37543 K: 2007/4577
6.6.2007
 • TEK YETKİLİ TEMSİLCİLİK VE DİSTRİBÜTÖRLÜK
 • DAVA HAKKI
 • ŞİKAYET
      5846 SK 75, 5271 SK 223/8


ÖZET: Sözleşme ile tek yetkili temsilci ve distribütör şirkete dava hakkı tanındığı, şirketinde şikayette bulunduğu anlaşıldığına göre, düşme kararı verilmeyip davanın esası hakkında bir karar verilmesi gerekir.
                                                    (YKD. AĞUSTOS 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.12.2007 21:42 Sıra No:4127       Okuma:20338 
7.CD.
E: 2005/14696 K: 2007/1256
1.3.2007
 • KAÇAKÇILIK
 • TOPLU SUÇ
 • ÖN ÖDEME
      1918 SK 27/2, 4926 SK 5/SON, 5271 SK 3, 5237 SK 7,


ÖZET: Toplu suç, aralarında iştirak iradesi bulunmasa da üç ve daha fazla kişi tarafından işlenen suçu ifade eder.
      Suçun münferit kaçakçılık olarak kabul edilmesi halinde, sanıklara ayrı ayrı önödeme önerisinin tebliği gerekir.

                                                    (YKD. AĞUSTOS 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.12.2007 21:42 Sıra No:4126       Okuma:20263 
6.CD.
E: 2004/9917 K: 2006/4489
3.5.2006
 • SAHTECİLİK
 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK
 • ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK
      765 S TCK 342/1, 765 S TCK 345, 5237 SK 207


ÖZET: İcra Müdürlüğünün mührü ve yetkili müdürün imzası taklit edilerek borcun haricen ödendiği ve sanık-borçlu hakkındaki icra takibinin kaldırıldığına ilişkin yazının, niteliği bakımından 765 s. TCK.nın 342/1. maddesindeki belirtilen belgelerden olduğu gözetilmelidir.
                                                    (YKD. AĞUSTOS 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.12.2007 21:42 Sıra No:4125       Okuma:21373 
6.CD.
E: 2004/6109 K: 2006/2932
23.3.2006
 • SAHTECİLİK
 • SAHTE İLMÜHABER DÜZENLEMEK
 • LEHE KANUN UYGULAMASI
      765 S TCK 339/1, 765 S TCK 340, 5237 SK 204/2


ÖZET: Nüfus müdürü sanığın; tanıdığı kişi ile yabancı uyruklu bayanı huzurda nikah akdi yapmadan ve evlenme kütüğüne işlemeden mernis evlenme bildirimi düzenleyip ilgilinin bağlı olduğu nüfus müdürlüğüne gönderip tescilini sağladığı ve daha sonra evlenme cüzdanı düzenleyip taraflara verdiği biçimindeki eylemi, 765 s. TCK.nın 339/1-1 cümle ve 80. maddeleri kapsamındaki suçu oluşturur. Hükümden sonra yürürlüğe giren 5237 sk.nın 204/2. maddesi ise sanık lehine olduğundan, yeniden değerlendirme ve uygulama yapılmalıdır.
                                                    (YKD. AĞUSTOS 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.12.2007 21:42 Sıra No:4124       Okuma:21175 
5.CD.
E: 2007/2742 K: 2007/2391
29.3.2007
 • MAĞDUR ÇOCUKLARIN DİNLENMESİ
 • UZMAN KİŞİ ATANMASI
 • KAMU DAVASINA KATILMA
      5237 SK 10, 5237 SK 103, 5271 SK 236/3, 5271 SK 238/2


ÖZET: Mağdur çocukların dinlenmesi sırasında CMK.nın 236/3. maddesi uyarınca psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman bir kişi görevlendirilmesi gerekir.
      Mağdure şikayetçi olduğuna göre, davaya katılmak isteyip istemediği sorulmalıdır.

                                                    (YKD. AĞUSTOS 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.12.2007 21:42 Sıra No:4123       Okuma:20435 
5.CD.
E: 2006/13903 K: 2007/315
29.1.2007
 • MUHTARIN KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNİ TEMSİLİ
 • KAMU DAVASINA KATILMA
      5237 SK 247, 5271 SK 238/3, 442 SK 37/7


ÖZET: Köy tüzel kişiliğini temsile yetkili olan muhtar şikayetçi olduğuna göre, muhtara köy tüzel kişiliği adına davaya katılmak isteyip istemediği sorulmalıdır.
                                                    (YKD. AĞUSTOS 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.12.2007 21:42 Sıra No:4122       Okuma:20222 
4.CD.
E: 2006/1361 K: 2007/4019
30.4.2007
 • LEHE KANUN UYGULAMASI
      647 SK 4, 647 SK 6, 5237 SK 53/5, 5252 SK 9,


ÖZET: 5237 sayılı yasanın53/5. madde ve fıkrasında memurluktan yoksun kılınma cezasının öngörüldüğü, 765 sayılı yasa uygulamasında ise, para cezasının ertelenmesi olanağı bulunduğu gözetilerek, her iki yasanın ilgili tüm hükümleri uygulanarak ortaya çıkan sonuçlar karşılaştırılıp lehe olan hüküm belirlenmelidir.
                                                    (YKD. AĞUSTOS 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.12.2007 21:42 Sıra No:4121       Okuma:17990 
4.CD.
E: 2007/2274 K: 2007/4018
30.4.2007
 • LEHE KANUN UYGULAMASI
      5237 SK 203, 5252 SK 9,


ÖZET: 5237 sayılı kanunun 203. maddesinde seçimlik olarak para cezasıda öngörüldüğünden, hangi cezanın tercih edildiği de açıklanıp ilgili tüm hükümler uygulanarak lehe olan hüküm belirlenmelidir.
                                                    (YKD. AĞUSTOS 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.12.2007 21:42 Sıra No:4120       Okuma:17911 
3.CD.
E: 2007/4265 K: 2007/3641
19.4.2007
 • ÇOCUKLAR HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI
 • TUTUKLAMA KARARI
 • GÖREVLİ MAHKEME
      5395 SK 26, 5395 SK 42, 5271 SK 109, 5271 SK 101, 5271 SK 162


ÖZET: Çocuk Koruma Kanununun 42. maddesine göre, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır hükmü nazara alındığında, suça sürüklenen çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarına çocuk hakimi tarafından karar verileceği belirtildiği halde, adli kontrol ve tutuklama kararına hangi merciin karar vereceği belirtilmediğinden, anılan madde gereği çocuk hakkında tutuklama kararını Sulh Ceza Hakiminin vermesi gerekir.
                                                    (YKD. AĞUSTOS 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.12.2007 21:42 Sıra No:4119       Okuma:18489 
3.CD.
E: 2007/2400 K: 2007/2962
4.4.2007
 • SANIĞA MÜDAFİ ATANMASI
      5271 SK 150,


ÖZET: CMK 150. maddedeki müdafi zorunluluğu, kendi müdafisi bulunmayan sanıklar içindir.Sanığın müdafisinin bulunduğu ve avukatın azli veya çekilmesi söz konusu olmadığından vekalet ilişkisi sürmektedir. Bu nedenle, bu avukatın temyiz talebinin kabulü gerekir.
                                                    (YKD. AĞUSTOS 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.12.2007 21:42 Sıra No:4118       Okuma:18360 
2.CD.
E: 2007/6390 K: 2007/6303
7.5.2007
 • CEZALARIN ERTELENMESİ
 • DENETİMLİ SERBESTLİK
 • SUÇ VE CEZALARIN KANUNİLİĞİ
      5237 SK 2, 5237 SK 51,


ÖZET: 5237 sayılı yasanın 51/3. maddesine göre cezası ertelenen hükümlü hakkında yasada bulunmayan bir denetim kararına hükmedilmesi yasallık ilkesi bağdaşmaz.5 ay hapis cezası ertelenen sanık hakkında , madde hükmünde yer almayan "alkollü içecek kullanmasının ve alkollü içkü kullanılan yerlere gitmesinin yasaklanmasına" şeklinde karar verilmesinde isabet yoktur.
                                                    (YKD. AĞUSTOS 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.12.2007 21:42 Sıra No:4117       Okuma:18772 
2.CD.
E: 2006/10559 K: 2007/4396
22.3.2007
 • ADLİ PARA CEZASI
 • DENETİMLİ SERBESTLİK
      5237 SK 7, 5237 SK 58, 5275 SK 106, 5275 SK 108


ÖZET: 5237 sayılı TCK.nın 58, 5275 sayılı yasanın 106 ve 108. maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, sanık hakkında adli para cezasına hükmedildiği için mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağının belirtilemeyeceği sonucu ortaya çıkmaktadır.
                                                    (YKD. AĞUSTOS 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.12.2007 21:42 Sıra No:4116       Okuma:18795 
CGK.
E: 2006/8-167 K: 2006/198
26.9.2006
 • GECİKME ZAMMI
      647 SK 5/5


ÖZET: Suç önceden işlenmiş olsa dahi, 647 sayılı yasanın yürürlükten kalktığı 01.06.2005 tarihinden sonra, ödenmeyen adli para cezası bakımından anılan yasanın 5/5. maddesine dayanılarak gecikme zammı uygulamasına karar verilemez.Önceden verilen hükümlerin yasa yolu denetimi nedeniyle bu tarihten sonra incelenmesi halinde de, gecikme zammı uygulamasına ilişkin bölümün Yargıtay'ca hüküm fıkrasından çıkarılması gerekir.
                                                    (YKD. AĞUSTOS 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.12.2007 21:42 Sıra No:4115       Okuma:18443 
CGK.
E: 2006/5-178 K: 2006/163
20.6.2006
 • TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ
 • LEHE KANUN UYGULAMASI
 • CEZANIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ
 • MAHKUMİYET HÜKMÜNDE DEĞİŞİKLİK YARGILAMASI
      5237 SK 7, 5237 SK 49, 5237 SK 61


ÖZET: 5237 sayılı yasanın 61. maddesine eklenen 7. fıkrayla, her suç için hükmolunacak sonuç ceza otuz yıl olarak sınırlandırılmıştır. Madde metni ile çelişmeyen gerekçenin, maddenin yorumunda dikkate alınması gerekmektedir.49. maddede yer alan düzenlemenin ise sonuç cezayı değil, emel cezayı gösterdiği anlaşılmaktadır.
      Kesin yargı haline gelen bir hükümde sonradan yürürlüğe giren ve lehte hükümler içeren yasaya dayalı değişiklik yargılamasında, her iki yasanın ilgili tüm hükümleri önceki hükümde sabit kabul edilen olaya uygulanarak belirlenmelidir. Bu belirleme herhangi bir inceleme, araştırma, kanıt tartışması ve taktir hakkının kullanılmasını gerektirmezse evrak üzerinde, suçun unsurları veya özel halleri değişiyorsa, cezanın tayin ve taktiri gerekiyorsa, arttırım ve indirim oranlarının taktiri gerekiyorsa, cezanın asgari haddin üzerinde tayini nedeniyle tartışılması gerekiyorsa, seçimlik cezalardan birinin tercihi gerekiyorsa, seçimlik yaptırım veya cezanın kişiselleştirilmesi gerekiyorsa duruşma açılarak karar verilmelidir.

                                                    (YKD. AĞUSTOS 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.12.2007 21:42 Sıra No:4114       Okuma:18718 
11.CD.
E: 2006/4182 K: 2006/6172
3.7.2007
 • SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ
 • TAKİPSİZLİK KARARININ KALDIRILMASI
      5271 SK 173


ÖZET: 5271 sayılı CMK.nın 173/3. maddesinde getirilen düzenleme karşısında, mahkemesince karar verilmesi için soruşturmanın genişletilmesine gerek görüldüğü taktirde, o yer sulh ceza hakiminin görevlendirilmesine karar verilmesi gerekir.
Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen 28.11.2005 tarihli ve 2005/22527-12377 sayılı Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair karara karşı yapılan itirazın kabulü ile Hazırlık Evrakının Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin, mercii Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanınca verilen 17.02.2006 tarihli ve 2006/95 müt. sayılı kararın;...soruşturmanın genişletilmesinde usul hükümlerinin Cumhuriyet Savcısı tarafından da yapılabileceğinden bahisle...hazırlık evrakının soruşturmayı yapan Üsküdar Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine karar verilmiş ise de; 5271 sayılı CMK.nın "Cumhuriyet Savcısının Kararına itiraz" başlıklı 173. maddesinin3. fıkrasındaki "Başkan,kararını vermek için soruşturmanın genişletilmesine gerek görür ise, bu hususu açıkca belirtmek suretiyle, o yer Sulh Ceza Hakimini görevlendirebilir." şeklindeki düzenleme karşısında; mahkemesince karar verilmesi için soruşturmanın genişletilmesine gerek görüldüğü taktirde, o yer sulh ceza hakiminin görevlendirilmesine karar vermesi gerekirken, yazılı şekilde Cumhuriyet Savcısına gönderilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sk.nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması lüzumu Yükse Adalet Bakanlığı CİGM ifadeli 01.05.2006 gün ve 18382 sayılı yazılı emirlerine atfen Yargıtay C.Başsavcılığının 29.5.2006 gün ve YE. 20695042 sayılı ihbarnamesiyle daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla...Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının Bozulmasına karar verildi.

                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4113       Okuma:20540 

Ceza İçtihadı Ekle
   
1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 284
9. sayfa (Toplam 284 sayfa)

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale