Giriş   
Zaman: 21 Oca 2017 21:20
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY CEZA DAİRELERİ İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 4241 adet
8.CD.
E: 2006/3485 K: 2006/8773
30.11.2006
 • GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKACAK ŞEKİLDE KASTEN SİLAHLA ATEŞ ETMEK
 • KORKU, KAYGI VE PANİK YARATACAK BİÇİMDE ATEŞ ETMEK
      65 S TCK 264/7, 5237 SK 170/1-C,


ÖZET: Yerleşik yer olan köyde av tüfeği ile uluorta ateş eden sanığın eylemi, tüm dosya içeriğine göre, olay tarihinde yürürlükte olan 765 sayılı yasanın 264/7. maddesinde tanımı yapılan suçu oluşturduğu ve sonradan yürürlüğe girip lehe olan 5237 sayılı yasanın 70/1-c maddesi uyarınca uygulama yapılması gerektiği gözetilmelidir.
                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4106       Okuma:18862 
7.CD.
E: 2004/17311 K: 2007/2525
11.4.2007
 • TEFECİLİK
      2279 SK 17, 5237 SK 241,


ÖZET: Aralarında yakın akrabalık ve iş ilişkisi bulunmayanların birbirlerine karşılıksız borç para vermesi düşünülemez.
                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4105       Okuma:18536 
7.CD.
E: 2004/8505 K: 2007/2411
9.4.2007
 • İHTİYATİ TEDBİR KARARINA AYKIRI DAVRANIŞTA BULUNMAK
      1086 SK 101, 1086 SK 113/A, 2004 SK 72,


ÖZET: HUMK.nın 113/A maddesinde, bu kanunun 101 ve devamı maddeleri uyarınca verilen ihtiyati tedbir kararına aykırı davranışta bulunanların cezalandırılacağı öngörülmüş olup, İhtiyati tedbir kararları İİK.nın 72. maddesi uyarınca verildiğine göre, HUMK.nun 113/A maddesindeki suçun unsurları oluşmaz.Beraat kararı verilmelidir.
                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4104       Okuma:17998 
6.CD.
E: 2004/9409 K: 2006/4564
4.5.2006
 • HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL
 • HİZMET SEBEBİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA
      765 S TCK 344, 654 S TCK 510, 5237 SK 155


ÖZET: Araba alım satım işi yapan sanığın, kendisine satması için yakınanın bıraktığı aracı satmayıp araç ile ortadan kaybolması şeklinde gerçekleşen eylemi, hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma suçunu oluşturur.
                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4103       Okuma:18565 
6.CD.
E: 2004/7760 K: 2006/4059
10.4.2006
 • ÇEKTE KEŞİDE YERİ
 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK
 • ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK
 • DOLANDIRICILIK
      765 S TCK 32/1, 765 S TCK 345, 765 S TCK 503/1, 5237 SK 297


ÖZET: Suça konu çekte, düzenleme yeri olarak belirtilen yerin kent, ilçe, köy şeklinde yönetim birimi adı olmadığı, bu nedenle TTK.nın 692. maddesinde öngörülen zorunlu unsurun gerçekleşmediği, dolayısıyla belgenin 765 sayılı TCK.nın 345. maddesinde öngörülen özel belgelerden olduğu gözetilerek; eylemin aynı yasanın 79. maddesi yollamasıyla 503/1. maddesine uyan suçu oluşturduğu gözetilmelidir.
      Denetime olanak sağlaması bakımından suça konu belgenin dosya içinde bulunması gereklidir.

                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4102       Okuma:19135 
5.CD.
E: 2005/6790 K: 2007/1952
14.3.2007
 • YAŞ TASHİHİ
      5271 SK 218/2


ÖZET: Adli tıp raporuna göre 16 yaşında olan Mağdure ile kardeşinin yaşları arasında altı aydan az bir zaman olduğu, kardeşin resmi bir sağlık kuruluşunda doğmadığı gözönünde bulundurularak, kardeşinin yaşının düzeltilebilme imkanına göre, mağdurenin yaşının düzeltilmesi düşünülmelidir.
                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4101       Okuma:17676 
5.CD.
E: 2006/12130 K: 2006/10052
11.12.2006
 • KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA
 • IRZA GEÇME
 • DAVAYA KATILMA
      5237 SK 26/2, 5237 SK 109/1, 5271 SK 238/2


ÖZET: Mağdurenin 15 yaşından küçük olması nedeniyle rızasının varlığı, eylemi 5237 sayılı TCK.nın 26/2. maddesi anlamında hukuka uygun hale getirmeyeceği gözetilerek, sanığın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan cezalandırılması gerekir.
      Mağdure, şikayetçi olduğuna göre davaya katılmak isteyip istemediği sorulmalıdır.

                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4100       Okuma:17631 
4.CD.
E: 2005/12930 K: 2007/1426
12.2.2007
 • GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA
      5237 SK 257


ÖZET: Sanıkların verdikleri ihale gününün tatile geldiğini anlamaları üzerine değiştirmelerinden sonra bu değişikliği yasaya uygun biçimde üçüncü kişilere duyurmayarak ihale işlemlerini gerçekleştirdikleri biçiminde kabul edilen eylemleriyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olup olmadıkları yada kişilere haksız kazanç sağlayıp sağlamadıkları hususu araştırılmalıdır.
                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4099       Okuma:18315 
3.CD.
E: 2007/5524 K: 2007/3642
30.4.2007
 • KAZANILMIŞ HAK
 • ERTELEME KARARI
      647 SK 6, 5237 SK 7/2, 5252 SK 9,


ÖZET: Sanık hakkında verilen hapis ve para cezalarının 647 sayılı kanunun 6. maddesi uyarınca ertelenmesine ilişkin verilen karar, Yargıtay tarafından 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren kanunlar nazara alınarak yeniden değerlendirme yapılması gerektiği gerekçesiyle bozulmasını müteakiben mahkemesince sanık aleyhine olacak şekilde verilen hapis ve para cezalarının ertelenmesine karar verilmemesi kazanılmış hak ilkesine aykırılık oluşturur.
                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4098       Okuma:15000 
3.CD.
E: 2006/4646 K: 2007/1502
21.2.2007
 • YARALAMA
      5237 SK 87/3, 5252 SK 9,


ÖZET: Adli tıp raporu sonucunun 5237 sayılı yasanın 87/3. maddesine göre değerlendirilip, 5252 sayılı yasanın 9/3. maddesine göre yapılan karşılaştırmanın denetime olanak verecek biçimde olması gerekir. 5237 sayılı yasanın 87/3. maddesindeki cezanın alt sınırının 1 yıl olmasına göre, bu madde ve ilgili hükümler uygulanıp çıkan sonuç ile 765 sayıl yasa hükümlerinin uygulanması sonucu ortaya çıkacak sonuç tartışılıp, lehe yasa belirlenip uygulanmalıdır.
                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4097       Okuma:15161 
2.CD.
E: 2007/2734 K: 2007/6246
3.5.2007
 • DURUŞMANIN BİTMESİ
 • HÜKMÜN AÇIKLANMASI
      5271 SK 223/1


ÖZET: Mahkeme, artık son kararı verebileceğine, olayı aydınlatmak için yapılacak başka bir iş kalmadığına kanaat getirince, duruşmanın bittiğini açıkladıktan sonra hüküm kurulmalıdır.
      Dosya kapsamına göre duruşmanın bittiği bildirilmeden, hüküm kurulması suretiyle, 5271 sayılı CMK.nın 223/1. maddesine aykırı davranılması bozmayı gerektirmiştir.

                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4096       Okuma:14892 
1.CD.
E: 2006/4354 K: 2007/2258
3.4.2007
 • FAİLİ BELLİ OLMAYACAK ŞEKİLDE ADAM ÖLDÜRME
 • GÜVENLİK TEDBİRLERİ
 • TEKERRÜR
 • İÇTİMA
      5237 SK 7, 5237 SK 53, 5237 SK 58, 5237 SK 81, 765 S TCK 81, 765 S TCK 448, 765 S TCK 463


ÖZET: Sanıkların birlikte hareketle birden fazla atış yaparak maktulü tek isabetle öldürmeleri şeklinde gerçekleşen olayda, 765 sayılı TCK.nın 463. maddesi uygulanamaz.
      Sanıklar hakkında öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından hüküm kurulduğuna göre, uygulanan TCK dikkate alınarak, feri cezalara ve güvenlik tedbirlerine hükmedilmelidir.
      Karar tarihinde yürürlükte bulunan 5237 sayılı TCK.nın gereği tekerrür hükümleri uygulanarak cezanın arttırılması mümkün değildir.
      5237 sayılı TCK.ya göre cezaların toplanması mümkün değildir.

                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4095       Okuma:15873 
CGK.
E: 2006/9-339 K: 2007/7
23.1.2007
 • BOZMA KARARINDAN SONRA YAPILACAK İŞLEM
 • DİRENME KARARI
      CMUK 326, 5271 SK 307


ÖZET: Direnme kararı içeren 8.2.2005 günlü Yerel Mahkeme kararı temyiz edildikten sonra, henüz temyiz incelemesi yapılmadan özel bir yasa hükmüne dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca mahalline iade edilmiş ve duruşma açılarak yeni bir hüküm kurulmuş olmakla önceki hüküm ortadan kalkmıştır. İadeden sonra verilen ve esasen incelemeye konu olan 5.10.2005 tarihli hüküm ise ısrar kararı içermemektedir. Kaldı ki; bu hüküm kurulurken, 5237 sayılı yasanın yürürlüğe girmiş olması nedeniyle, hangi yasanın daha lehe olduğu konusunda yeni değerlendirmeler yapılmış ve bu yeni uygulama Özel Daire Denetiminden geçmemiştir. Özel Dairece İncelenmeyen bir hususun doğrudan ve ilk kez Ceza Genel Kurulu tarafından ele alınması olanaksız bulunduğundan, dosyanın incelenmek üzere özel daireye gönderilmesi gerekmektedir.
                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4094       Okuma:15212 
CGK.
E: 2006/3-176 K: 2006/172
27.6.2007
 • TEMYİZ HAKKI
 • DOSYANIN BAŞSAVCILIK TARAFINDAN İADE EDİLMESİ
      5320 SK 8,


ÖZET: 5320 sayılı yasanın 8. maddesi uyarınca Yargıtay C. Başsavcılığı tarafından iade edilen dosya ile ilgili olarak mahalli mahkemece duruşma yapılarak yeniden hüküm kurulmuştur. Kendine özgü ve geçiş dönemine ait olan bu normun, başlamış olan temyiz sürecini sona erdirmesi nedeniyle mevcut yasalarla çatıştığı ve genel ilkelere aykırı olduğu ileri sürülebilirse de, açık olan bu yasal düzenleme karşısında başka bir uygulamaya yönelinmesi doğru değildir. Somut olayda, iade kararı üzerine mahkemece duruşma açılarak yeni bir hüküm kurulmuştur. Önceki hüküm sona ermiş, sanık ve katılan vekilinin yüzlerine karşı verilen hüküm yasa yollarına başvurma hakkına sahip kişilerce temyiz edilmemiş, resen temyize tabi olmadığından dosyanın incelenmeksizin mahalline gönderilmesi doğrudur.
                                                    (YKD. TEMMUZ 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  18.11.2007 19:25 Sıra No:4093       Okuma:15285 
11.CD.
E: 2006/3546 K: 2007/612
7.2.2007
 • DOLANDIRICILIK
 • KATILMA TALEBİ
 • TEMEL CEZANIN TAYİNİ
 • ADLİ PARA CEZASI
 • ERTELEME
 • YARGILAMA GİDERLERİ
      5237 SK 157, 5237 SK 158, 53237 SK 61, 5237 SK 53, 765 S TCK 503, 765 S TCK 504, 5271 SK 238/3, 5271 SK 230/1-A, 5271 SK 232/2-C, 5271 SK 326


ÖZET: Sanık ve müdafiine katılma talebine karşı diyecekleri sorulmalıdır.
      Dolandırıcılık suçundan temel cezanın tayini sırasında elde edilen haksız menfaatin miktarı gözetilerek alt sınırdan uzaklaşılmalıdır.
      Adli para cezasının tayininde, tam gün üzerinden indirim yapılmalı, belirlenen sonuç gün ile taktir edilen miktar çarpılarak sonuca varılmalıdır.
      Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza ertelendiği taktirde 53/1 deki güvenlik tedbirlerine hükmolunamaz.
      Adli para cezası ertelenemez.
CMK.nın 326/2. maddesine aykırı olarak yargılama giderlerinin sanıklardan müteselsilen tahsiline karar verilemez.
      Delil niteliğinde bulunan belgelerin dosyada saklanması gerekir.

                                                    (YKD. HAZİRAN 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  1.11.2007 23:10 Sıra No:4092       Okuma:17733 

Ceza İçtihadı Ekle
   
1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 283
10. sayfa (Toplam 283 sayfa)

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale