Giriş   
Zaman: 22 Eki 2016 09:23
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY CEZA DAİRELERİ İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 4226 adet
11.CD.
E: 2006/7477 K: 2007/420
1.2.2007
 • ADLİ SİCİL KAYDI
 • ARŞİV YÖNETMELİĞİ
      2709 S ANAYASA 76, 5271 SK 309, 5352 SK 10, 5352 SK 12


ÖZET: Anayasanın 76. maddesi ile özel kanunlarda sayılan suçların silinme koşulları gerçekleştiğinde adli sicil kaydından çıkarılır ve arşiv kaydına alınır. Bu nedenle, Anayasanın 76. maddesinde sayılan suçlardan olan "Sahtecilik" suçunun "arşiv kaydının" silinmesi, ancak 5352 sayılı Adli Sicil ve İstatistik Yasasının 12. maddesindeki koşullar gerçekleştiği taktirde mümkündür.
                                                    (YKD. HAZİRAN 2007)
  Ekleyen  1.11.2007 23:10 Sıra No:4091       Okuma:16813 
10.CD.
E: 2006/8375 K: 2006/11225
9.10.2006
 • TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ
      5237 SK 61/8


ÖZET: 5237 sayılı TCK.nın 61/8. maddesi uyarınca; temel para cezasının gün olarak belirlenmesi, arttırma ve indirimlerin gün üzerinden yapılması, adli para cezasının sonuç gün ile 52/2. maddesine göre saptanan gün karşılığı miktarın çarpılması suretiyle bulunması gerektiği gözetilmelidir.
                                                    (YKD. HAZİRAN 2007)
  Ekleyen  1.11.2007 23:10 Sıra No:4090       Okuma:15926 
10.CD.
E: 2006/10357 K: 2006/10241
19.9.2006
 • KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK
      6762 SK 599


ÖZET: Hamil tarafından ibraz edilen suça konu çek için sanığın çek lehtarına borçlu olmadığının tespitine karar verilmiş ise de; Türk Ticaret Kanununun 599. maddesine göre, bu kararın bahse konu davanın tarafı olmayan iyiniyetli hamili bağlamayacağı ve yasal hamil açısından çeki geçersiz kılmayacağı gözetilmeden sanığın beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
                                                    (YKD. HAZİRAN 2007)
  Ekleyen  1.11.2007 23:10 Sıra No:4089       Okuma:16250 
9.CD.
E: 2006/6778 K: 2007/1941
12.3.2007
 • TAKSİRLE YANGINA NEDEN OLMA
 • SANIĞIN MAĞDUR OLMASI
      65 S TCK 383/1, 5237 SK 22/6, 5237 SK 171


ÖZET: Sanığın taksirli eylemi ile kendi evinin yanması dışında başkalarının hayatı, sağlığı ve malvarlığı bakımından bir tehlikenin oluşmadığı gözetilerek ve 5237 sayılı TCK.nın 22/6. maddesi de dikkate alınarak sanığın hukuki durumu belirlenmelidir.
                                                    (YKD. HAZİRAN 2007)
  Ekleyen  1.11.2007 23:10 Sıra No:4088       Okuma:16203 
9.CD.
E: 2007/501 K: 2007/1844
7.3.2007
 • DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKENİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK
      765 S TCK 125, 5237 SK 302/1


ÖZET: Sanığın silahlı çatışmaya girme ve kaçakçılardan sınır bölgesinde para alınması şeklinde gerçekleşen eylemleri, 765 sayılı TCK.nın 125. ve 5237 sayılı TCK.nın 302/1. maddelerindeki suçu oluşturur.
                                                    (YKD. HAZİRAN 2007)
  Ekleyen  1.11.2007 23:10 Sıra No:4087       Okuma:16339 
8.CD.
E: 2004/11065 K: 2007/517
25.1.2007
 • SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA
      5237 SK 220, 765 S TCK 313


ÖZET: Sanıkların; holding kurarak bir araya gelip, iş bölümü içinde, Sermaya Piyasası Kurulundan halka arz için izin alınması gerektiği halde, izinsiz olarak çıkardıkları nama yazılı hisse senetlerini, yurtdışında çalışan yurttaşlarımızın dinsel inançlarından da yararlanıp hisse senetlerinin yasal olduğu izlenimini vererek sattırdıkları ve elde edilen dövizleri beyan yükümlülüğünden kurtulmak için kuryelerle yurda sokup holding ticari kayıtlarında göstermedikleri anlaşıldığından, eylemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa aykırı davranmak için suç örgütü kurmak ve üyesi olmak olduğunun kabulü gerekir.Sanıklardan Mustafa E.nin yönetici, diğerlerinin örgüt üyesi olarak görev aldıkları anlaşılıp kanıtlandığı halde, sanık Mustafa E.nin 765 s. TCK.nın 313/1-4, diğer sanıklar Mahmut U., Osman, Ahmet ve Mahmut Ç.nin 313/1. madde-fıkraları uyarınca mahkumiyetleri yerine dosya içeriğine uymayan gerekçe ile beraatlerine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.(Mahkeme Konya 2. ACM).
                                                    (YKD. HAZİRAN 2007)
  Ekleyen  1.11.2007 23:10 Sıra No:4086       Okuma:16172 
8.CD.
E: 2006/1639 K: 2006/8756
30.11.2006
 • GÜVENLİK TEDBİRLERİ
 • BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA
 • KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA
      5237 SK 53,


ÖZET: Sanıklar hakkında 5237 sayılı yasanın 53/1. maddesi uyarınca uygulama yapılırken, aynı maddenin 3. fıkrası gözetilmeksizin 53/1-c madde ve bendinde sayılan       velayet hakkı, vesayet veya kayyımlığa ait hakların koşullu salıverilmeye kadar kısıtlanması yerine infaz süresince bu haklardan yoksun bırakılması doğru değildir.
      Sanıkların müştekiyi karakola gideceklerini söyleyip hile kullanmak suretiyle ticari taksiye bindirip ormanlık bir alana götürdükleri, araçtan indirerek sanık Osmanın gayri resmi eşi Feridenin nerede olduğunu sordukları ve aldıkları cevaba sinirlenen sanıkların tekme ve tokatlarla mağduru beş gün iş ve güçten kalacak şekilde yaraladıkları, müştekinin sanıkların elinden kurtulmak için başka bir şahsın adını vermesi üzerine, orada tek başına bırakarak ayrıldıklarının anlaşılması suçtan genel kastın yeterli olması karşısında 5237 sayılı TCK.nın 109/2, 109/3-b maddeleri uyarınca hüküm kurulmasında isabetsizlik yoktur.

                                                    (YKD. HAZİRAN 2007)
  Ekleyen  1.11.2007 23:10 Sıra No:4085       Okuma:16644 
7.CD.
E: 2004/25694 K: 2007/1391
7.3.2007
 • ÖDEME
 • MÜSADERE
 • İADE
      4926 SK 31/SON, 4926 SK 34,


ÖZET: Ödeme nedeniyle takipsizlik kararı verildiğine göre, nakil aracının müsaderesine değil, iadesine karar verilmelidir.
                                                    (YKD. HAZİRAN 2007)
  Ekleyen  1.11.2007 23:10 Sıra No:4084       Okuma:16162 
7.CD.
E: 2005/13561 K: 2006/10771
7.6.2006
 • ZİMMET
      4389 SK 22


ÖZET: Somut olayda dosya kapsamından, banka içi kayıtlara göre yapılan araştırma üzerine olayın açığa çıktığı anlaşılmış olup, eylemin banka dışı araştırmayı gerektirmeyecek nitelikte iç denetimle ortaya çıkabilecek şekilde basit zimmet suçunu oluşturduğu sabittir.Sanığın müdürlüğünü yaptığı bankanın özelleştirme kapsamına alındığı ve suç tarihinden önce özelleştirilmiş olduğu da gözetilerek, sanık hakkında suç tarihinde yürürlükte bulunan 4389 sayılı kanunun 22/3. maddesinin uygulanması gerektiği gözetilmelidir.
                                                    (YKD. HAZİRAN 2007)
  Ekleyen  1.11.2007 23:10 Sıra No:4083       Okuma:16823 
6.CD.
E: 2005/16927 K: 2006/4582
4.5.2006
 • KAMU DAVASINA KATILMA
      CMUK 366, 5271 SK 238


ÖZET: Yakınan kurum vekillerinin 1412 sayılı CMUK.nın 366. maddesinde öngörülen biçimde katılma isteminde bulunmadığı ve 5271 sayılı CMK.nın katılma kararı verildiği tarihte henüz yürürlüğe girmemiş olması karşısında, duruşmadaki sözlü beyan esas alınarak zarar gören kurumun katılmasına karar verilemez.
                                                    (YKD. HAZİRAN 2007)
  Ekleyen  1.11.2007 23:10 Sıra No:4082       Okuma:16352 
6.CD.
E: 2005/16784 K: 2006/4318
27.4.2006
 • KAMU DAVASINA KATILMA
      5271 SK 238/2


ÖZET: Kamu davası açıldıktan sonra oturumlarda hazır bulunan ve sanığın cezalandırılmasını isteyen TEDAŞ Müdürlüğü vekilinin bu istemi ile ilgili hükümden önce yürürlüğe giren 5271 sayılı yasanın 238/2-3. maddesi gereğince, davaya katılmak isteyip istemediği sorularak anılan konuda bir karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir.
                                                    (YKD. HAZİRAN 2007)
  Ekleyen  1.11.2007 23:10 Sıra No:4081       Okuma:16216 
6.CD.
E: 2004/6843 K: 2006/3652
11.4.2006
 • GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK
 • HİZMET SEBEBİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK
      765 S TCK 508, 765 S TCK 510, 5237 SK 155


ÖZET: Hastanede arşiv görevlisi ve hasta bakıcı olan sanık ile aynı hastanede tedavi gören yakınan arasında hizmet ilişkisi bulunmadığı gibi, yakınanın döner sermayeye yatırması gereken parayı sanığın almasında görevli ve yetkili de olmadığı anlaşıldığından, eylem, 765 sayılı TCK.nın 508. maddesindeki suçu oluşturur.
                                                    (YKD. HAZİRAN 2007)
  Ekleyen  1.11.2007 23:09 Sıra No:4080       Okuma:16676 
5.CD.
E: 2005/2134 K: 2007/1979
15.3.2007
 • CİNSEL SALDIRI
 • GÖREV
      5237 SK 102/1, 5271 SK 4, 5271 SK 4,


ÖZET: Sanığın, askeri koğuşta yatmakta olan mağdurun bacaklarını, kalçasını ve cinsel organını okşama şeklinde gerçekleşen eyleminin basit cinsel saldırı niteliliğinde olup olmadığının değerlendirilmesi görevi üst dereceli asliye ceza mahkemesine aittir.
                                                    (YKD. HAZİRAN 2007)
  Ekleyen  1.11.2007 23:09 Sıra No:4079       Okuma:17193 
5.CD.
E: 2006/12792 K: 2006/10667
26.12.2006
 • İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA
 • İRTİKAP
      5237 SK 235, 5237 SK 250, 5237 SK 53,


ÖZET: Hükümlünün, para alma vaadi karşılığında ihaleye katılan kişilerin ihaleden çekilmelerini sağlayıp menfaat temin etmesi eyleminde, ihaleye fesat karıştırma suçu yanında irtikap suçunun işlendiği sabittir.
      Devletin bir zararı söz konusu olmadığına göre, belirlenen ceza 5237 sayılı TCK.nın 235/3. maddesi gereğince arttırılamaz.
      Suç, 5237 sayılı TCK.nın 53/1. maddesindeki yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işlendiğine göre 53/5. maddesi uygulanmalıdır.

                                                    (YKD. HAZİRAN 2007)
  Ekleyen  1.11.2007 23:09 Sıra No:4078       Okuma:18122 
4.CD.
E: 2005/12489 K: 2007/1324
7.2.2007
 • SANIĞIN SORGUSUNUN YAPILMAMASI
 • YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ İHMAL
      5237 SK 289, 5271 SK 193, 5271 SK 195


ÖZET: 5271 sk.nın 193/2 ve 195. maddelerinde belirtilen ayrık hükümler dışında, sanığın sorgusu yapılmadan hüküm kurulması olanaklı değildir.
      5237 sayılı TCK.da "Millete ve Devlete Karşı Suçlar" kapsamında, serbest hareketli bir suç olarak 289. maddesi ile düzenlenen yedieminlik yükümlülüğüne uymama suçu ile korunan hukuki yararın, yedieminlik görevinin yasaya uygun olarak yapılması ve bu suretle kamu hizmetlerinin düzen içinde yürütülmesi olmasına göre somut olayda teslim amacının, idarece istenildiği zaman üzerinde tasarrufta bulunabilecek biçimde hacizli malın korunmasının sağlanması olup, yediemin sanığın yöntemince yapılan tebligata karşın, idareyi bilgilendirmeden ve herhangi bir mazeret sunmadan hacizli malı teslim etmeme eyleminde suçun maddi ve hukuka aykırılık ögelerinin oluştuğu gözetilmeden yasal olmayan gerekçeyle hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

                                                    (YKD. HAZİRAN 2007)
  Ekleyen  1.11.2007 23:09 Sıra No:4077       Okuma:15424 

Ceza İçtihadı Ekle
   
1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 282
10. sayfa (Toplam 282 sayfa)

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale