Giriş   
Zaman: 20 Mar 2023 19:23
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY CEZA DAİRELERİ İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 4247 adet
4.CD.
E: 2012/21427 K: 2013/1473
24.1.2013
 • KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA
      5237 SK 123,


ÖZET:Dosya kapsamında sanığın karşılıklı olarak müştekiyi aradığını ve müştekinin de defalarca kendisine mesajlar gönderdiğini savunması ve bu savunmayı doğrulayan iletişim tespit tutanaklarının bulunması karşısında, yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle sanığın mahkumiyetine karar verilmesi,
                                                    (Uyap)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  3.6.2014 16:37 Sıra No:4217       Okuma:47769 
4.CD.
E: 2011/534 K: 2013/6517
11.3.2013
 • TEHDİT, SAİR TEHDİT
      5237 SK 106/1


ÖZET:Sanığın, katılan Ceyda'yı hangi sözlerle tehdit ettiği karar yerinde açıklanmadan ve sanık tarafından yazıldığı kabul edilen mektuptaki “sana öyle süprizler hazırladım ki bekle ve gör, intikam ateşi ile yanıp tutuşuyorum, kısaca Bursa'ya rezil olacaksın, bana yaşattığınız acıların 10 katını çektirecem” biçimindeki sözlerin ne şekilde kendisinin veya yakınının hayat, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik saldırı niteliğinde olduğu ve TCK'nın 106/1-2. cümlesinde düzenlenen sair tehdit niteliğinde olup olmadığı tartışılmadan, yetersiz gerekçe ile TCK 106/1-1. maddesi gereğince mahkumiyet kurulması,
                                                    (Uyap)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  3.6.2014 16:30 Sıra No:4216       Okuma:47388 
4.CD.
E: 2012/2870 K: 2013/20844
2.7.2013
 • HAKARET SUÇUNDA ALENİYET UNSURU
      5237 SK 125/4


ÖZET:Hakaret suçundan, 5237 sayılı TCY.nın 125/4.maddesinde ağırlaştırıcı neden olarak öngörülen aleniyetin gerçekleşmesi için olay yerinde başkalarının bulunması yeterli olmayıp, hakaretin belirlenemeyen sayıda kişi tarafından görülme, duyulma ve algılayabilme olasılığının bulunması, herhangi bir sınırlama olmaksızın herkese açık olan yerlerde işlenmesinin gerekmesi karşısında, eylemin gerçekleştiği evin bahçesinin aleniyet unsurunu taşımadığı gözetilmeden, TCK'nın 125/4. maddesi uyarınca cezada artırım yapılması,
                                                    (Uyap)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  3.6.2014 16:18 Sıra No:4215       Okuma:47263 
4.CD.
E: 2012/2870 K: 2013/20844
2.7.2013
 • FİKRİ İÇTİMA
 • GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI
      5237 SK 44, 5237 SK 170


ÖZET:Katılan sanık Ö. A'nın yüksek sesle müzik dinlemesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu sanık Metin'in tabancası ile korkutmak maksadıyla havaya birkaç el ateş ettiğinin kabul edilmesine karşın, eylemin silahlı tehdit ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunu oluşturacağı ve TCK'nın 44. maddesi uyarınca en ağır cezayı gerektiren silahlı tehdit suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçe ile TCK'nın 170/1-c maddesindeki genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan da hüküm kurulması,
                                                    (Uyap)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  3.6.2014 16:10 Sıra No:4214       Okuma:47455 
4.CD.
E: 2010/29780 K: 2013/17169
3.6.2013
 • KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA
      5237 SK 123


ÖZET:TCK'nın 123. maddesinde tanımlanan ve genel, tamamlayıcı nitelikte olan kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun oluşabilmesi için eylemin sırf bir kimsenin huzur ve sükununu bozma amacı ile gerçekleştirilmesi ve başka bir suçu oluşturmaması gerekmektedir.Somut olayımızda, sanığın katılanı tehdit kastı ile telefonla arayarak tehdit içeren sözler söylediğinin anlaşılması karşısında, sanığın eyleminin bir bütün halinde tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeksizin, ayrıca anılan Kanun maddesi ile de hükümlülük kararı verilmesi,
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  3.6.2014 15:56 Sıra No:4213       Okuma:49593 
4.CD.
E: 2012/14187 K: 2013/11378
15.4.2013
 • HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (HAGB)
 • SOYUT ZARAR- SOMUT ZARAR
      5271 SK 231


ÖZET:CMK'nın 231. maddesinin 6/c fıkrasında belirtilen zarar kavramının maddi (somut) zarara ilişkin olup, manevi zararı kapsamadığı, yargılamaya konu kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunda, dosyaya yansıyan ve talep edilen bir zararın bulunmadığı gözetilmeden ve sabıkasız olan sanık hakkında, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işleyip işlemeyeceği hususunda bir değerlendirme yapılmadan "müştekinin şikayetinin devam etmesi ve zararının karşılanmamış olması" biçimindeki yasal olmayan gerekçe ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  3.6.2014 15:51 Sıra No:4212       Okuma:47423 
4.CD.
E: 2012/28642 K: 2013/881
21.1.2013
 • KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA
 • CİNSEL TACİZ
      5237 SK 123, 5237 SK 105/1


ÖZET:Şehirlerarası otobüste yolculuk yapan sanığın, uzun süre mağdureyi bakışları ile rahatsız ettikten sonra arkasındaki koltuğa oturarak önce koltuğu sarstığı, sonra da cam kenarından kolunu uzatarak mağdurenin koluna temas ettiği, daha sonra da "seni tanımak isterim, sizde isterseniz 535..." yazılı kağıdı vermeye çalıştığı, sanığın suçlamaları kabul etmemekle birlikte kağıtta yazılı telefon numarasının kendisine ait olduğunu ve yazıyı da kendisinin yazdığını ikrar ettiği anlaşılmakla; mağdurun, daha önce tanımadığı ve ilk defa otobüste gördüğü sanığa iftira atmasını gerektirecek bir neden olmadığı gibi dosya içinde sanığın el yazısı ile yazılmış nota göre mağdurun anlatımlarının olaya ve kanıtlara uygun olduğu gözetilmeden iddianamedeki anlatım da dikkate alınarak sanığın 5237 sayılı TCK'nın 123 ve 105/1, 43 maddesine göre cezalandırılması yerine suçtan kurtulmaya yönelik savunmaya itibar edilerek yasal olmayan ve dosyadaki kanıtlara uygun düşmeyen gerekçelerle beraat kararı verilmesi,
                                                    (Uyap)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  3.6.2014 14:23 Sıra No:4211       Okuma:34239 
4.CD.
E: 2012/2516 K: 2013/969
22.1.2013
 • KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA
 • İFTİRA
      5237 SK 123, 5237 SK 267/1


ÖZET:Sanık B. P.nin, Y. Belediye Başkanı olan katılan İ. S. hakkında aynı mahiyetlerdeki benzer iddialarla ilgili olarak defalarca şikayet dilekçesi vermek suretiyle gerçekleşen eylemlerinde anayasal şikayet hakkını kullandığı, bu şikayetleri nedeniyle katılan hakkında iki kez dava açılıp bir kez beraatine, bir kez de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olduğu, diğer şikayetleri nedeniyle de yapılan ön incelemeler sonrasında soruşturma izni verilmemesi ve raporlar yeterli görülerek Cumhuriyet Savcılığınca takipsizlik kararları verilmiş olması karşısında; sanığın aynı mahiyetlerdeki benzer iddialarla ilgili olarak takipsizlik kararları verilmesine karşın defalarca yeniden şikayet dilekçesi vermek suretiyle gerçekleşen eyleminin kişilerin huzur ve sükununu bozmak suçunu oluşturup oluşturmadığı kararda açıklanıp tartışılmadan iftira suçundan hüküm kurulması,
                                                    (uyap)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  3.4.2014 17:16 Sıra No:4210       Okuma:46632 
4.CD.
E: 2012/22273 K: 2013/1009
22.1.2013
 • KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA
      5237 SK 123


ÖZET:Katılanların tutarlı beyanlarına, tanıklar H. A., H. G., S. Ö.'nün ifadelerine ve dosya içeriğine göre, sanığın kameraları katılanların evlerine bakar şekilde balkonuna konuşlandırarak huzur ve sükunlarını bozmasına karşın beraat kararı verilmesi
                                                    (uyap)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  3.4.2014 17:04 Sıra No:4209       Okuma:46010 
4.CD.
E: 2011/24215 K: 2013/1221
23.1.2013
 • KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA
      5237 SK 123


ÖZET:Sanığın geceleyin müşteki Ali nin oturduğu apartmanda arkadaşının ikametine giderek pencere camına vurma ve alkolün etkisiyle gürültü yapma biçiminde gerçekleştirdiği eyleminde kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun süreklilik unsurunun ne şekilde gerçekleştiği açıklanıp tartışılmadan yazılı şekilde hüküm tesisi,
                                                    (uyap)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  3.4.2014 16:57 Sıra No:4208       Okuma:29950 
4.CD.
E: 2012/17304 K: 2013/81
14.1.2013
 • KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA
 • TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA
      5237 SK 123, 5237 SK 179/2


ÖZET:sanığın, katılanların yürüyüş yaptıkları sırada araç ile yanlarından çarpacak şekilde birkaç kez geçtiğinin anlaşılması karşısında, eyleminin kişilerin huzur ve sükununu bozma veya yaralamaya teşebbüs suçu kapsamında kalıp kalmadığı tartışılmadan, olayda uygulanma yeri bulunmayan TCK'nın 179/2. maddesi gereğince mahkumiyet hükmü kurulması,
                                                    (uyap)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  3.4.2014 16:51 Sıra No:4207       Okuma:28267 
4.CD.
E: 2012/16788 K: 2013/30595
3.12.2013
 • KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA
      5237 SK 123


ÖZET:Sanığın telefonla arama ve mesaj çekme suretiyle katılana hakaret ve tehditlerde bulunduğu kabul edildiğinden fikri içtima kuralları gereğince ayrıca huzur ve sükunu bozma suçunun oluşmayacağı gözetilmeden, çocuklarını görmek istediği ve eşi ile boşanma işlerini görüşmeye de çalıştığı belli olan sanığın "sırf huzur ve sükunu bozma" özel kastıyla hareket edip etmediği de ortaya konulmaksızın, tehdit ve hakaret suçlarının yanısıra, huzur ve sükunu bozma suçundan da ceza verilmesi,
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  3.4.2014 16:11 Sıra No:4206       Okuma:30592 
4.CD.
E: 2012/25965 K: 2013/1404
24.1.2013
 • KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA
      5237 SK 123


ÖZET:Sanığın, sabahın erken bir vakti olan saat 06.35'ten itibaren sekiz kez ısrarla katılanın ev numarasını aradığının dosyadaki kayıtlardan anlaşılması ve katılanın da bu sırada evde olması sebebi ile bu aramalardan rahatsız olup huzurunun bozulacak olması karşısında, “sanığın Aynur'un eşi olan katılan Ahmet' e yönelik bir eylemi olmadığı” biçimindeki, yasal olmayan gerekçe ile beraat kararı verilmesi,
                                                    (uyap)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  3.4.2014 15:33 Sıra No:4205       Okuma:28008 
4.CD.
E: 2012/27387 K: 2013/427
16.1.2013
 • KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA
      5237 SK 123


ÖZET:Katılana ait sabit telefon hattını arayarak huzur ve sükunu bozan cep telefonu hattının sanığa ait olduğunun bildirildiği halde sanığın aşamalarda “bu hattın kendisine ait olmadığı” yönündeki savunması doğrultusunda, GSM operatöründe suça konu hattın açılması için düzenlenen abonelik sözleşmesi getirtilerek, sözleşmedeki imza ve yazıların sanığın eli ürünü olup olmadığı hususunda bilirkişi incelemesi yapılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayin edilmesi gerekirken, eksik kovuşturma ile yazılı şekilde beraat kararı verilmesi
                                                    (uyap)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  3.4.2014 15:24 Sıra No:4204       Okuma:29931 
5.CD.
E: 2012/14116 K: 2012/12705
10.12.2012
 • BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI
 • YETKİ
      5237 SK 245/1


ÖZET:Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan sanık İsmail'in yapılan yargılanması sırasında; Kdz Ereğli 2. Asliye Ceza Mahkemesiyle Antalya 5. Asliye Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz yetki uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü:
İncelenen dosya içeriğine, sanığın üzerine atılan suçun niteliğine, iddianamede olayın anlatılış biçimine ve Kdz Ereğli 2. Asliye Ceza Mahkemesi kararındaki gerekçeye göre, yerinde görülmeyen Antalya 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 13/08/2012 gün ve 2012/766 E. 2012/739 K. sayılı YETKİSİZLİK kararının KALDIRILMASINA, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 10/12/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Not:Antalya 5.Asliye Ceza Mahkemesinin 2012/766 E. 2012/739 sayılı 13.08.2012 tarihli kararında:
"Her ne kadar sanık İ.Y. hakkında Başkasına Ait Banka veya Kredi Kailini İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçundan açılan kamu davasının eylemin telefon bankacılığı sistemi kullanılarak alışverişin yapıldığı, telefonun sanığa ait olan 0242 3xx xx xx numaralı hatta ait olduğunun tespit edildiği, eylemin bu haliyle Antalya ilinde gerçekleştirildiği gerekçesi ile yetkisizlik karan verilerek mahkememize gelmişse de, sanığın eyleminin atılı suçtan elde edilen menfaatin kart sahibinin hesabının bulunduğu banka şubesi üzerinden sağlandığı, bu nedenle suçun kart sahibinin hesabının olduğu banka şubesinin bulunduğu yerde işlenmiş olduğu anlaşılmakla; Mahkememizin CMK 12. maddesi gereğince yetkisizliğine karar vermek gerekmiş, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur." denilerek karşı yetkisizlik kararı verilmiştir.

                                                    (adalet.org)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  27.3.2014 16:45 Sıra No:4203       Okuma:30478 

Ceza İçtihadı Ekle
   
1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 284
3. sayfa (Toplam 284 sayfa)

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale