Giriş   
Zaman: 18 Tem 2019 15:38
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY CEZA DAİRELERİ İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 4247 adet
5.CD.
E: 1992/635 K: 1992/924
26.3.1992
 • ZİNA
      TCK 441, YİBK 23.5.1966 GÜN VE 3/5


ÖZET: Müşteki ile resmen evlenen sanık Ahmet'in karısı ile ikamet ettiği evde, sanık Hatice ile karı-koca gibi yaşadığı ve şikayetin süresinde yapıldığı anlaşıldığına göre, sanıkların mahkumiyetlerine karar vermek gerekir.
                                                    (YKD. ŞUBAT 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:47       Okuma:6001 
4.CD.
E: 1993/5653 K: 1993/6622
6.10.1993
 • TEHDİT
      TCK 191 TCK 51 TCK 457/1 TCK 456/4


ÖZET: Öfkeyle söylenen tehdit, suç oluşturur. Bu durumda koşulları varsa, yalnızca TCK.nun 51. maddesinde öngörülen yasal indirim uygulanabilir. Tehdidin ciddi olup olmadığı hususu ise, tehdit edici sözlerin gerçekleşme olasılığı ve mağdurun iradesini etkileme derecesi içinde değerlendirilmelidir.
      TCK.nun 467/1. maddesiyle 2/5 oranında artırım yapılırken eksik ceza verilmesi yasaya aykırıdır.
      Özgürlüğü bağlayıcı cezalar paraya çevrilip içtima ettirilirken önce paraya çevrilmesi, sonra içtima ettirilmesi gerekir.

                                                    (YKD. ŞUBAT 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:46       Okuma:6106 
4.CD.
E: 1993/5283 K: 1993/6515
5.10.1993
 • YARALAMA
 • SUÇA KIŞKIRTMA
      TCK 51


ÖZET: Rukiye ile evlenme isteği kabul edilmeyen yakınan Necdet'in ; olay günü Rukiye'nin önüne geçtiği, kolundan tutmak ve ona mektup vermek isteğinin ve Rukiye'nin de, amcası olan sanığa bu durumu söylediğinin ileri sürülmesi karşısında, bu hususların araştırılarak kırsal yörede yaşayan bu kişilerin sosyal yaşantıları ile köydeki gelenekler de gözetilerek, TCK.nun 51. maddesinin nesnel ve öznel koşullarının bu açıdan tartışılıp irdelenmesi ve sonucuna göre anılan yasanın uygulanıp uygulanmayacağının belirlenmesi gerekir.
                                                    (YKD. ŞUBAT 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:45       Okuma:6207 
4.CD.
E: 1993/3617 K: 1993/4160
20.5.1993
 • HAKARET
      TCK 266/3 TCK 268/3 TCK 482


ÖZET: Sanıkların; gazetedeki yazılarında (sen kim oluyorsun ... böylemi adalet dağıtıyorsun, tüh yazıklar olsun be) sözlerine yer vererek katılan C. Savcısı hakkında küçük düşürücü değer yargısında bulunduklarından, genel kasıtla işlenen sövme cürümü oluşmuştur.
                                                    (YKD. ŞUBAT 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:44       Okuma:6469 
3.CD.
E: 1993/11595 K: 1993/15592
30.11.1993
 • KÜÇÜKLERİN YARGILANMASI
 • (AVUKAT TUTULMASI ZORUNLULUĞU)
 • (FARİK VE MÜMEYYİZ RAPORU)
      2253 SK 20, CMUK 138


ÖZET: 18 yaşından küçük sanığa avukat tutulması zorunluluğunun yerine getirilmemesi yasaya aykırıdır.
      Suç tarihinde 15 yaşını bitirmemiş sanığın farik ve mümeyyizliğinin belirlenmesinde, suçun işlendiği tarihin ve niteliğinin, yani Orman yasasının hangi maddesinde öngörülen eylemi oluşturduğunun düzenlenen raporda ifade edilmesi gerekir.

                                                    (YKD. ŞUBAT 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:43       Okuma:6320 
3.CD.
E: 1993/11275 K: 1993/15195
22.11.1993
 • 2873 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
      2873 SK 2/B


ÖZET: Suç saptama tutanağında; Abant Tabiat Parkı Samet Yayla'sında betonarme inşaat yapıldığı yazılı olduğundan, inşaat yapılan bu yerin 2873 sayılı Yasanın 2/B maddesinde tanımlanan yerlerden olup olmadığı araştırılmalı, sonucuna göre hukuki durum tayin ve taktir edilmelidir.
                                                    (YKD. ŞUBAT 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:42       Okuma:6391 
3.CD.
E: 1992/12455 K: 1993/2347
9.2.1993
 • ORMAN SUÇU
 • ORMANLARI TAHRİP
 • MÜDADERE
      6831 SK 91/5


ÖZET: Sanığın traktörüne taktığı suç konusu emvali ormandan çıkarırken görüldüğüne göre, dava konusu emvali ormandan temin ettiği anlaşılan sanığın eyleminin Orman kanununun 91/5. maddesindeki suçu oluşturduğu gözetilmeden hüküm kurulması,
      Suçta kullanılan, zaptolunup değer tesbitinden sonra mal sahibine teslim edilen traktörün müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

                                                    (YKD. ŞUBAT 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:41       Okuma:6900 
2.CD.
E: 1993/7987 K: 1993/9440
16.9.1993
 • BAŞKALARINI RAHATSIZ EDİCİ HAREKET
      TCK 547 TCK 526


ÖZET: Pansiyon sahipleri ve görevlilerinin; turistleri pansiyonlarına çekebilmek için çirkin, gereksiz davranış ve hareketlerde bulunmaları ve duraklarda beklemeleri eylemi, Kaymakamlığın yasaklama kararına istinaden TCK.nun 526. maddesine göre değil, aynı yasanın 547. maddesine göre cezalandırılmalıdır.
                                                    (YKD. ŞUBAT 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:40       Okuma:6771 
2.CD.
E: 1993/6616 K: 1993/7306
15.6.1993
 • 1734 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
      1734 SK 12


ÖZET: Sanığın bozulmuş hayvan yemi imal edip satışa arzetmek şeklinde oluşan eylemi, 1734 sayılı Kanunun 12. maddesinde düzenlenen suçu oluşturur.
                                                    (YKD. ŞUBAT 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:39       Okuma:6958 
2.CD.
E: 1993/4731 K: 1993/6026
4.5.1993
 • 2872 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
      2872 SK 8 2872 SK 20/A 2872 SK 24


ÖZET: Köy içerisinde açığa gübre dökmek eylemi; 2872 sayılı Yasanın 8 ve 20/a maddeleri içerisinde değerlendirilmeli, öngörülen idari para cezası aynı Yasanın 24. maddesi çerçevesinde uygulanması için görevsizlik kararı verilmelidir.
                                                    (YKD. ŞUBAT 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:38       Okuma:7855 
1.CD.
E: 1993/1258 K: 1993/17909
29.9.1993
 • ZİNA HALİNDE YAKALAMAK
 • ÖZEL TAHRİK
      TCK 462


ÖZET: TCK.nun 462. maddesinin uygulanmasında zaman koşulu ehemmiyet arzederse de; bunun dar yorumlanmaması, genel tahrik hükmünün gazap ve şedit elem halinden daha vahim şartlar altında fiilinin işlenmesine karar verilmesi, araya başka bir sebebin girmemesi ve bu hususun açıklıkla anlaşılması durumunda 462. maddenin uygulanması mümkün görülmelidir.
      Özel tahrik sebebi altında ve bunun etkisinde kalıp öldürme kararını böyle bir ortamda kararlaştıran failin, araya başka neden girmeden bir süre sonra fiili işlemesi durumunda 462. maddenin uygulanması kanun amacına uygun düşer.

                                                    (YKD. ŞUBAT 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:37       Okuma:8177 
1.CD.
E: 1993/1595 K:1993/1662
20.9.1993
 • YAZILI EMİR
 • ŞARTLA SALIVERME
      CMUK 343İ TCK 17


ÖZET: Yazılı emre konu olan olayda, 16.4.1993 tarihinde kesinleşen ilamla; 2 yıl 9 ay 10 gün ağır hapis ve 2 ay 29 gün hapis cezasına mahkum olan İsmail, bu cezaların verilmesine neden olan suçlardan dolayı 14.9.1991-11.3.1993 tarihleri arasında 544 gün tutuklu kalmıştır.
      Bu cezaları itibariyle, 647 sayılı kanun ve 2148 sayılı Kanun hükümlerine göre şartla salıverme süresi 441 gün olup daha fazla tutuklu kalmıştır.
      Yazılı emre dayanan tebliğnamede, şartla salıverme tarihi hükmün kesinleştiği 16.4.1993 tarihi olması gerektiği ifade olunmaktadır. Yerel Mahkeme, tutuklandığı tarih itibariyle hesabı yaparak 441 gün karşılığı olarak hükümlünün şartla salıverilme tarihini 28.11.1992 olarak belirlemiştir. Bu karar yasalara uygundur.

                                                    (YKD. ŞUBAT 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:36       Okuma:8184 
1.CD.
E: 1993/906 K: 1993/1374
22.6.1993
 • ÖLDÜRMEK
 • HAKSIZ TAHRİK
 • CEZA TERTİBİNDE MADDE SIRALAMASI
      TCK 450/1 TCK 51/1 TCK 58/4 TCK 54/1 TCK 59 TCK 29


ÖZET: Kendisinin doğurduğu dört aylık bir bebekten sadır olabilecek hiç bir haksız hareket kabul edilmeyeceği halde, sanık hakkında TCK.nun 51/1. maddesinin tatbiki, yasaya aykırıdır.
      TCK.nun 29. maddesine göre, cezanın 450/1 51/1, 58/4, 54/1, 59. maddelerinin sıra takibiyle tatbiki iktiza ederken tahrik maddesinin yaştan sonra uygulanması yasaya aykırıdır.

                                                    (YKD. ŞUBAT 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:35       Okuma:8338 
CGK.
E: 1993/4-195 K: 1993/234
11.10.1993
 • HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ
 • TEMYİZ
 • TEBLİGAT
      CMUK 310/2 CMUK 33 CMUK 261, 7201 SK 11


ÖZET: Olayda, 21.5.1992 günü sanık vekilinin yüzünden verilen direnme kararına karşı temyiz davası açılmamış ve hüküm kesinleşmiştir.
      Yasal bir zorunluluk yokken usulsüz olarak hükmün kesinleşmesinden sonra sanığa yapılan tebligat, temyiz hakkı vermeyeceğinden sanık vekilinin temyiz isteminin reddine karar verilmelidir.

                                                    (YKD. ŞUBAT 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:34       Okuma:8296 
CGK.
E: 1993/2-187 K: 1993/227
4.10.1993
 • ETKİLİ EYLEM
      TCK 456


ÖZET: Tür ve miktarı itibarıyla kesin olan kararların suç vasfına yönelik temyizi mümkündür.
      Sağlık ocağı tabipliğinden verilen rapor ile hastaneden verilen rapor arasında çelişki varsa, Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden rapor alınmalı, suç vasfı ve mahkemenin görevli olup olmadığı buna göre belirlenmelidir.

                                                    (YKD. ŞUBAT 1994)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:16 Sıra No:33       Okuma:9338 

Ceza İçtihadı Ekle
   
1 ... 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284
281. sayfa (Toplam 284 sayfa)

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale