Giriş   
Zaman: 10 Haz 2023 00:41
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY CEZA DAİRELERİ İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 4247 adet
11.CD.
E: 2005/6376 K: 2007/2551
16.4.2007
 • BİLGİSAYAR SİSTEMİNE ZARAR VERME
      765 S TCK 516, 5237 SK 244


ÖZET: Gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenebilmesi için; öncelikle e-posta yoluyla virüs gönderilerek sistemine zarar verilmiş bir bilgisayarda incelemenin olaydan hemen sonra yapılması ya da inceleme yapılacak bilgisayarın olaydan sonra inceleme anına kadar hiç kullanılmamış olması;
      Bilgisayarda virüslü dosya üzerinden inceleme yaparken ilk işlem olarak, söz konusu dosyanın birebir yedeğinin alınması, ikinci olarak birebir yedeğinin değiştirilip değiştirilmediğinin tespitine yarayacak zaman ve bütünlük kontrolü imkanı sağlayan değerin (hash) belirlenmesi; bir e-postanın kimden geldiğinin tespiti için de, ilk olarak e-postayı gönderen IP adresinin bulunması, daha sonrada bulunan IP adresinin belirtilen tarih ve saatte hangi abone tarafından kullanıldığının ve o abonenin kimlik ve açık adres bilgilerinin talep edilmesi, bulunan IP adresini kullanan abonenin sanıkla bağlantısının araştırılarak tespiti gerekir.

                                                    (YKD. EYLÜL 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  13.1.2008 13:07 Sıra No:4157       Okuma:102893 
10.CD.
E: 2006/9234 K: 2007/8332
3.7.2007
 • UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMAK
      5237 SK 188/3


ÖZET: Jan. Gen. Kom. Bölge Kriminal Lab. Şube Müdürlüğünün raporunda suç konusu maddenin 2313 sk. kapsamına giren uyuşturucu maddelerden olmadığının, Adli Tıp Kurumu Beşinci İhtisas Kurulunun raporunda ise sanıkta ele geçirilen 1.885 gram maddenin içindeki uyuşturucunun, eser miktarda olduğunun belirtilmesi karşısında, suçun maddi konusu olan uyuşturucu maddenin kullanmaya veya buna bağlı olarak uyuşturucu madde temin etme suçuna elverişli olmadığından, olayda işlenemez suç söz konusu olduğu gözetilmelidir.
                                                    (YKD. EYLÜL 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  13.1.2008 13:07 Sıra No:4156       Okuma:103402 
10.CD.
E: 2007/5010 K: 2007/8222
2.7.2007
 • KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK
 • DAVANIN DÜŞMESİ
 • HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
      3167 SK 16, 5271 SK 231/5


ÖZET: 3167 sayılı kanunun 16/c maddesindeki düzenlemeye göre tazmin işlemi veya çeki anlaşarak geri alma durumlarında ceza davasının düşürülmesine karar verilecektir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinde ise, tazmin ile ceza davası düşmeyeceği gibi sanık hakkında 5 yıl denetimli serbestlik tedbiri de uygulanacaktır. Bu durumda hükmün açıklanmasının geri bırakılması sanık aleyhinedir.
                                                    (YKD. EYLÜL 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  13.1.2008 13:07 Sıra No:4155       Okuma:103170 
9.CD.
E: 2007/5511 K: 2007/5381
18.6.2007
 • TAKSİRLE YARALAMA
 • ŞİKAYET
      5237 SK 89, 5271 SK 223/8


ÖZET: Suç tarihinde şikayete tabi olmayan taksirle yaralama suçu sonradan şikayete bağlı hale geldiğine göre, küçük mağdurun yasal temsilcisinin şikayetçi olup olmadığı araştırılıp sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.
                                                    (YKD. EYLÜL 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  13.1.2008 13:07 Sıra No:4154       Okuma:101957 
9.CD.
E: 2007/247 K: 2007/5172
12.6.2007
 • UZLAŞMA
      5395 SK 24, 5237 SK 73/8


ÖZET: Kamu malına zarar veren sanık hakkında uzlaşma hükümlerinin uygulanamayacağı gözetilmelidir.
                                                    (YKD. EYLÜL 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  13.1.2008 13:07 Sıra No:4153       Okuma:101432 
8.CD.
E: 2007/1323 K: 2007/3405
2.5.2007
 • MALA ZARAR VERME
 • KASTEN YANGIN ÇIKARMA
 • YANGIN ÇIKARTMAK SURETİYLE ÖLDÜRME
      5237 SK 44, 5237 SK 151/1, 5237 SK 152/2, 5237 SK 82/1


ÖZET: Sanığın, müdahil ve eşinin oturduğu evi yakmak ve balkondan atlayan müdahilin eşinin ölümüne neden olmaktan ibaret eyleminin 5237 sayılı yasanın 151/1, 152/2-a, 170/1-a ve 82/1-c, 21/2. madde ve fıkralarında yazılı suçları oluşturacağı ve aynı yasanın 44. maddesindeki düzenleme uyarınca en ağır cezayı gerektiren yangın çıkarma suretiyle adam öldürme suçundan cezalandırılması gerektiği gözetilmeden yazılı biçimde 5237 sayılı yasanın 170/1-a ve 81/1, 21/2. maddeleri ile uygulama yapılması kanuna aykırıdır.
                                                    (YKD. EYLÜL 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  13.1.2008 13:07 Sıra No:4152       Okuma:102844 
8.CD.
E: 2006/6966 K: 2007/2860
5.4.1007
 • RUHSATSIZ YİVSİZ AV TÜFEĞİ BULUNDURMAK
      6136 SK 4/3, 2521 SK 11


ÖZET: 6136 sayılı yasanın 4/3 madde ve fıkrasına göre, yivsiz av tüfeklerinin bu kanun hükümlerine tabi olmaması, av tüfekleriyle ilgili düzenlemelerin bulunduğu 2521 sayılı yasada da av tüfeğini taşıyan veya bulunduran açısından ceza yaptırımı öngörülmemesi karşısında, 6136 sayılı yasanın uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 2. maddesindeki tanımlar başlığı altındaki uzunluk bakımından da bu tanıma uymadığı, kanunsuz suç ve ceza olmayacağı gibi kıyas yoluyla da suç ve ceza belirlenemeyeceğinden sanığın atılı suçtan beraatine karar verilmesi gerekir.
                                                    (YKD. EYLÜL 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  13.1.2008 13:07 Sıra No:4151       Okuma:101340 
7.CD.
E: 2005/17030 K: 2007/4536
5.6.2007
 • TOPLU KAÇAKCILIK
 • İTHALİ İZNE TABİ EŞYA
 • İTHALİ YASAK EŞYA
      1918 SK 27/2, 4926 SK 3/B, 5271 SK 2,


ÖZET: Toplu kaçakcılık suçunun oluşabilmesi için aralarında iştirak iradesi bulunmasa bile suçun en az üç kişi tarafından işlenmesi gerekir.
                                                    (YKD. EYLÜL 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  13.1.2008 13:07 Sıra No:4150       Okuma:100444 
7.CD.
E: 2005/16743 K: 2007/1807
20.3.2007
 • TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK SURETİYLE KAÇAKCILIK
 • ZAMANAŞIMI
      4926 SK 2, 4926 SK 5, 765 S TCK 102/3


ÖZET: Kızılay Genel Müdürlüğü adına Gebze Gümrük Müdürlüğünce tescilli, dört adet gümrük giriş beyannamesi ile Japonyadan röntgen filmi ithali işlemlerinde, çift fatura kullanılıp düşük bedelli faturanın gümrüğe ibrazı ile eksik vergi, resim ve harç ödenmek suretiyle gümrük idaresinin zarara uğratıldığı iddiasıyla kamu davası açılmış olup sanıkların eylemlerinin teşekkül halinde kaçakcılık suçunu oluşturduğu, belirtilen suç için 4926 sayılı yasada öngörülen hürriyeti bağlayıcı cezanın üst sınırının 6 yıl olduğu dikkate alınarak, suçun 65 sayılı TCK.nın 102/3. maddesinde öngörülen 10 yıllık zamanaşımına tabi olduğu gözetilmelidir.
                                                    (YKD. EYLÜL 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  13.1.2008 13:07 Sıra No:4149       Okuma:81286 
6.CD.
E: 2004/9925 K: 2006/4202
26.4.2006
 • ÇEKTE KEŞİDE YERİ
 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK
 • ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK
      65 S TCK 342, 765 S TCK 345, 5237 SK 207


ÖZET: Suça konu çekte, düzenleme yeri olarak belirtilen yerin kent, ilçe, köy şeklinde yönetim birimi adı olmadığı, bu nedenle TTK.nın 692. maddesinde öngörülen zorunlu unsurun gerçekleşmediği gözetilerek 765 sayılı TCK.nın 345. maddesi gereği hüküm kurulmalıdır.
                                                    (YKD. EYLÜL 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  13.1.2008 13:07 Sıra No:4148       Okuma:80933 
6.CD.
E: 2004/6254 K: 2006/3200
30.3.2006
 • DOLANDIRICILIK
 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK
      5237 SK 157, 5237 SK 158


ÖZET: Sanıkların ATM yuvasına kartı sıkıştırıp, yardım bahanesiyle banka görevlisiymiş gibi telefonla yakınanla görüşüp kartın şifresini öğrendikleri ve sıkışan kartı çıkarıp öğrendikleri şifre ile para çekme eylemleri telefonu vasıta olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık olduğu ve delilleri değerlendirmenin Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilmelidir.
                                                    (YKD. EYLÜL 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  13.1.2008 13:07 Sıra No:4147       Okuma:77767 
5.CD.
E: 2007/637 K: 2007/3568
14.5.2007
 • ZİMMET
 • SAHTECİLİK
 • İADE
 • HAK VE YETKİLERİN KÖTÜYE KULLANILMASI
      5237 SK 204, 5237 SK 212 5237 SK 247, 5237 SK 248, 5271 SK 158/1, 5271 SK 160, 5271 SK 326


ÖZET: Sahte belgenin bir başka suçun işlenmesi sırasında kullanılması halinde, hem sahtecilik hemde ilgili suçtan ceza verilir.
      Soruşturma başlamadan önce, idari tahkikat sırasında, zimmet tutarını tamamen iade eden sanıkların cezalarından 5237 sayılı TCK.nın 248/1. maddesi gereğince 2/3 oranında indirim yapılmalıdır.
      5237 sayılı TCK.nın 53/1-a maddesinde yazılı hak ve yetkilerin kötüye kullanılması suretiyle suçun işlenmesi halinde, TCK.nın 53/5. maddesi uygulanmalıdır.

                                                    (YKD. EYLÜL 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  13.1.2008 13:07 Sıra No:4146       Okuma:78192 
5.CD.
E: 2007/181 K: 2007/417
30.1.2007
 • IRZA GEÇME
 • CİNSEL İSTİSMAR
      5237 SK 103/1-B, 5237 SK 103/2, 5237 SK 103/4


ÖZET: Onbeş-onsekiz yaş grubundaki çocuklara yönelik cinsel istismar suçu bakımından "cebir, tehdit, hile ve iradeyi etkileyen başka bir neden" suçun unsurudur.Ayrıca bu nedenden dolayı arttırım yapılamaz.
                                                    (YKD. EYLÜL 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  13.1.2008 13:07 Sıra No:4145       Okuma:76930 
4.CD.
E: 2006/1365 K: 2007/4257
7.5.2007
 • GÖREVLİYE ETKİN DİRENME
      765 S TCK 258, 765 S TCK 456/4,2495 SK 13,


ÖZET: Şeker fabrikasında özel güvenlik görevlisi olan katılan, suç tarihinde yürürlükte olan 2595 sayılı yasanın 13. maddesi uyarınca kendisine karşı işlenen suçlarda memur sayıldığından, sanıkların fabrikaya ait ot biçmek için girmelerine izin vermeyen katılanı yaralama eylemleri görevliye etkin direnme suçunu oluşturur.
                                                    (YKD. EYLÜL 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  13.1.2008 13:07 Sıra No:4144       Okuma:76956 
4.CD.
E: 2007/2923 K: 2007/4088
1.5.2007
 • ZOR KULLANMA YETKİSİNE İLİŞKİN SINIRIN AŞILMASI
 • KASTEN YARALAMA
      5237 SK 86/2, 5237 SK 256


ÖZET: Sanığın eyleminin 237 sayılı yasanın 256. maddesi yollamasıyla aynı yasanın 86/2. maddesinde tanımlanan suça karşılık geldiği ve hükümde seçenekli ceza öngörüldüğü gözetilmelidir.
                                                    (YKD. EYLÜL 2007)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  13.1.2008 13:07 Sıra No:4143       Okuma:25093 

Ceza İçtihadı Ekle
   
1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 284
7. sayfa (Toplam 284 sayfa)

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale