ForumlarForum Sayfaları  
Forum Saati: 19 Apr 2014 10:51
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Ceza Mevzuatı
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY CEZA DAİRELERİ İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 4210 adet
8.CD.
E: 1998/17627 K: 1999/3286
15.3.1999
 • 3091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
      3091 SK 15, TCK 59


ÖZET: Sanığın üstün hakkı olduğunu kanıtlamadan aynı yere ikinci kez el atması ile suç oluşur. İkinci men kararının infazından sonra İdare Mahkemesince ilk men kararının iptal edilmesi suçu ortadan kaldırmaz. Ancak bu kararın kesinleşmiş olması halinde TCK.nun 59. maddesi uygulanmalıdır.
                                                    (YKD. HAZİRAN 1999)
  Ekleyen  25.3.2004 1:41 Sıra No:1825       Okuma:1104 
8.CD.
E: 1998/14847 K: 1998/16727
14.12.1998
 • HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ
      3621 SK 6 3621 SK 15


ÖZET: Sanığın dere kıyısında su hareketleri ile oluşan kumları alma eylemi 3621 sayılı Kıyı Kanununun 6. maddesi delaletiyle 15. maddesinde gösterilen idari para cezasını gerektirir.
                                                    (YKD. HAZİRAN 1999)
  Ekleyen  25.3.2004 1:41 Sıra No:1824       Okuma:1451 
8.CD.
E: 1998/10274 K: 1998/11022
14.9.1998
 • 6136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ
      6136 SK 12/1-4, TCK 65/3 TCK 36


ÖZET: Özel zula ile donatılan bölümlerinde silah taşırken yakalanan kamyonun zoralımına karar verilmelidir.
      Diğer sanığa ait silah ve mermileri nakil aracına taşıyan ve aralarında bir menfaat birliği ve ortaklığı bulunmayan sanığın eylemi, suça feri iştirak olarak kabul edilmelidir.

                                                    (YKD. HAZİRAN 1999)
  Ekleyen  25.3.2004 1:41 Sıra No:1823       Okuma:1603 
7.CD.
E: 1997/2391 K: 1997/2656
24.3.1997
 • 2860 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
      2860 SK 29


ÖZET: Yurttaşların kendiliğinden getirdikleri kurban derilerini sanıkların kabul etmeleri izinsiz yardım toplama niteliğindedir.
                                                    (YKD. HAZİRAN 1999)
  Ekleyen  25.3.2004 1:41 Sıra No:1822       Okuma:1469 
7.CD.
E: 1997/7712 K: 1997/10349
15.12.1997
 • 1918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ
      1918 SK 33/1-SON, 1918 SK 49/1-2, 1918 SK 47, 1918 SK 25/2 1918 SK 56


ÖZET: İddianamede 1918 sayılı yasanın 33/son maddesi yoksa ek savunma verilmeden bu madde aleyhe uygulanmamalıdır.
      İndirim sebebi 1918 sayılı yasanın 49/1. maddesi kapsamındayken, kabul de bu yöndeyken 33/1. madde olarak gösterilmesi yasaya aykırıdır.
      Nakil vasıtası aracın 1918 sayılı yasanın 47. maddesine göre müsaderesine hükmolunmalıdır.
      Dava konusu benzini diğer sanıklardan ticari maksatla satın alan sanık hakkında 1918 sayılı yasanın 25/2. maddesi uygulanmalıdır.
      Toplu Kaçakçılık suçundan mahkumiyetine karar verilen sanık İbrahim hakkında 1918 sayılı yasanın 49/2. maddesi uygulandığına göre hükmolunan tazmini ağır para cezası, nisbi harç ve nisbi vekalet ücretinin tamamından kabule göre diğer sanıkların, hissesine düşen kısmından da sanık İbrahim'in sorumlu olması koşuluyla müteselsilen alınmasına hükmolunmalıdır.
      Hükmolunan tazmini ağır para cezasını ödemede acz halinde çevrilip çektirilmesi gereken hapis cezası 1918 sayılı yasanın 56. maddesine göre 3 yılla sınırlıdır.
      Bir kısım sanıklar hakkında müdahale talebinde bulunmayan idare lehine bu sanıklar yönüyle nisbi vekalet ücreti hükmolunamaz.
      Vekalet ücretinin fazla tayini yasaya aykırıdır.
      Satılarak bedeli emanet hesabına alınan dava konusu benzin satış bedelinin müsaderesine karar verilmelidir.
      Teminatla iade edilen nakil vasıtası aracın müsaderesi imkansız hale geldiğinde teminatın irad kaydına karar verilmelidir.

                                                    (YKD. HAZİRAN 1999)
  Ekleyen  25.3.2004 1:41 Sıra No:1821       Okuma:1893 
7.CD.
E: 1999/219 K: 1999/445
8.2.1999
 • 2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
      2918 SK 48/5 2918 SK 112/1 2918 SK 36/2


ÖZET: 2918 sayılı Kanunun 48/5. maddesine aykırı olarak alkollü araç kullanan sanık hakkında usulüne uygun trafik suç tutanağı düzenlenerek mahkemeye intikal ettirilmesi gerekirken, yetkisi bulunmayan trafik zabıtasınca sürücü belgesinin geri alınması yasaya aykırıdır. Ve önceki suç nedeniyle verilip kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla sürücü belgesi geri alınmayan sanık mükerrir sayılmaz.
                                                    (YKD. HAZİRAN 1999)
  Ekleyen  25.3.2004 1:41 Sıra No:1820       Okuma:1679 
6.CD.
E: 1999/2418 K: 1999/2370
26.4.1999
 • DOLANDIRICILIK
      TCK 503/1 TCK 504/3 TCK 80


ÖZET: Özel Hukuk tüzel kişisi olan C.... Bank tarafından düzenletilen kredi kartlarının, adlarına düzenlenen kişilere teslim edilmeden, dağıtımını üstlenen şirket elemanı sanık tarafından ele geçirilip kullanılması eylemi bankaya yönelik ve TCK.nun 503/1. maddesine uyar.
      TCK.nun 504/3. maddesinde öngörülen ağır para cezası nisbi nitelikte olup TCK.nun 80. maddesi ile artırılamaz.

                                                    (YKD. HAZİRAN 1999)
  Ekleyen  25.3.2004 1:41 Sıra No:1819       Okuma:1784 
5.CD.
E: 1997/3566 K: 1997/3869
6.11.1997
 • RÜŞVET ALMA SUÇU
 • DURMA KARARI
      TCK 212/1 TCK 219/SON, CMUK 253/4


ÖZET: 1- Soruşturmanın yürütülme ve yönlendirilmesinde görevli olan sanığın, şikayet edilen yakınanı arayarak "soruşturmanın zamanaşımına uğratılması ya da ortadan kaldırılması" karşılığında para isteme eylemi TCK.nun 212/1. maddesine uyan "rüşvet alma" suçunu oluşturur.
      2- Kabule göre: hakkında, doğrudan iddianame ile dava açılan sanığın değişen suç niteliğine göre M.Y.H. yasaya tabi olduğu gözönüne alınarak CMUK.nun 253/4. maddesi uyarınca "durma kararı" verilmemesi yasaya aykırıdır.

                                                    (YKD. HAZİRAN 1999)
  Ekleyen  25.3.2004 1:41 Sıra No:1818       Okuma:1831 
5.CD.
E: 1997/3556 K: 1997/3812
3.11.1997
 • 12 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUĞUN ZORLA IRZINA GEÇMEK
      TCK 414/2


ÖZET: Mağdurun muayenesine ait raporla arasındaki çelişki bulunduğundan; mağdur ile raporları içeren dosya ATK. İhtisas Kurulu'na gönderilecek bulguların ırza geçmenin kesin kanıtı olup olmadığı, kalkışma ya da ırza tasaddi sırasında oluşup oluşmayacağının saptanmasından sonra hüküm kurulması gerekir.
                                                    (YKD. HAZİRAN 1999)
  Ekleyen  25.3.2004 1:41 Sıra No:1817       Okuma:1634 
4.CD.
E: 1998/8800 K: 1998/11151
7.12.1998
 • GÖREVLİYE SÖVME
 • GÖREVLİYİ YARALAMA
 • ÇELİŞKİLERİN GİDERİLMESİ
 • HAKSIZ TAHRİK
      TCK 266/1 TCK 269 TCK 51 TCK 272 TCK 457/1


ÖZET: 1- a) Mağdur ile tanığın anlatımları arasındaki çelişki giderilmediği taktirde hangi anlatımın hangi nedenle üstün tutulduğunun belirtilmesi, burundaki yaralanmaya hangi sanığın yol açtığının saptanması ve sonucuna göre hüküm kurulması gerekir.
      b) Savunmalar doğrulandığı taktirde TCK.nun 272. maddesinin uygulanma olanağı tartışılmalıdır.
      2- Kabule göre;
      a) Sövme ve dövme eylemlerinin 266/1, 269. maddelerine girdiğinin gözetilmemesi;
      b) Tek eylemin sanığın hem tam hem de kalkışılan yaralama eylemlerinde ötürü ceza verilmesi;
      c) Görevliye sövme eyleminde cezadan TCK.nun 272. maddesi yerine 51. maddesi ile indirim yapılması;
      d) Dirgenle yaralamaya kalkışma eylemlerinde 457/1. maddenin uygulanması yasaya aykırıdır.

                                                    (YKD. HAZİRAN 1999)
  Ekleyen  25.3.2004 1:41 Sıra No:1816       Okuma:1648 
4.CD.
E: 1998/10245 K: 1998/11289
8.12.1998
 • ADİ TEHDİT - TÜFEKLE TEHDİT
 • KAVGADA SİLAH ÇEKME
      TCK 191/2-SON, TCK 466/1


ÖZET: 1- Anlatımlar arasındaki çelişkiler giderilmezse yöntemince irdelenip hangisinin üstün tutulduğunun nedenleriyle açıklanması ve sonucuna göre;
      a) Sanığın, elindeki tüfeği doğrultarak tehdit içeren sözleri söylediği belirlenirse tehdit mağduru sayısınca TCK.nun 191/2;
      b) Tehdit silahsız yapılmışsa 191/son;
      c) Tehdit içeren sözler söylenmeden kavga ortamında silah çekilmişse aynı yasanın 466/1. maddelerinin uygulanması gerekir.

                                                    (YKD. HAZİRAN 1999)
  Ekleyen  25.3.2004 1:41 Sıra No:1815       Okuma:1689 
4.CD.
E: 1998/10237 K: 1998/11055
31.12.1998
 • GÖREVDEN DOLAYI YARALAMAYA KALKIŞMA - SÖVME
 • SAPMA SONUCU BAŞKASINI YARALAMA
 • MAĞDURUN ÖĞRETMEN OLMASI
      TCK 266/1 TCK 456/4 TCK 271/1 TCK 460 TCK 269, CMUK 253


ÖZET: 1- İlkokul müdürü olan yakınana görevinden dolayı söven ve onu yaralamaya kalkışan hizmetli sanığın eylemi TCK.nun 266/1, 269. maddelerine uyan suç oluşturur.
      2- Okul müdürünü yaralamak isterken, sapma sonucu başkasını yaralama eyleminde TCK.nun 271/1. maddesi uygulanmalıdır. Ancak, eylem yakınmaya bağlı suç oluşturup yakınma da geri alındığından TCK.nun 456/4, 460 ve CMUK.nun 253. maddelerinin uygulanması gerekir.
      3- Kabule göre; öğretmen, TCK.nun 266/1. maddede yazılı kimselerden olmakla cezanın 1/3 ila 1/2 yerine bir kat artırılarak fazla verilmesi yasaya aykırıdır.

                                                    (YKD. HAZİRAN 1999)
  Ekleyen  25.3.2004 1:41 Sıra No:1814       Okuma:1656 
4.CD.
E: 1998/12450 K: 1999/747
8.2.1999
 • TEMEL CEZADA GEREKÇE
 • TEHDİT-YARALAMA
 • CEZA ARTIRIMINDA SIRA
 • ERTELİ CEZA
 • EK SAVUNMA
      TCK 456 TCK 456/4 TCK 51 TCK 457 TCK 463 TCK 95/2 TCK 81 TCK 29/SON, CMUK 258


ÖZET: 1- TCK.nun 29/son maddesine aykırı olarak temel cezaların gerekçe gösterilmeden belirlenmesi;
      2- Mağdurun anlatımlarındaki çelişki giderilerek; baş ve koldaki yaralamalar ayrı ayrı sanıklarca gerçekleştirilmişse, her yaranın ayrı raporu alınıp TCK.nun 456. maddenin ilgili fıkrası; diğer sanıklar hakkında duruma göre 456/4 ya da 464/2. maddelerin uygulanması gerekeceğinin düşünülmemesi;
      3- Mağdurun iyileşme ve alışılmış uğraşdan kalma sürelerinin ATK'dan sorulmadan karar verilmesi;
      4- TCK.nun 463. maddesinin 457. maddeden önce uygulanması;
      5- Sanıklar yararına "yasal indirime" yer olup olmadığının tartışılmaması;
      6- Ertelenmiş cezanın tekerrüre esas alınması
      7- Kanıtlar gösterilmeden hükümlülüğe karar verilmesi;
      8- İddianamede yer alan TCK.nun 51. maddesi uygulanmadığı halde CMUK.nun 258. maddesi uyarınca ek savunma verilmemesi yasaya aykırıdır.

                                                    (YKD. HAZİRAN 1999)
  Ekleyen  25.3.2004 1:41 Sıra No:1813       Okuma:1875 
3.CD.
E: 1999/2659 K: 1999/3875
8.4.1999
 • ORMAN YASASINA AYKIRILIK
 • YASAK EMVAL BULUNDURMAK
 • DEVRİKTEN EMVAL TEMİN ETMEK
 • ZORALIM
 • ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARETİ
      6831 SK 91/5 6831 SK 108/1-2-3 6831 SK 198/1


ÖZET: 1- Orman ürünleri ticaretiyle uğraşmadığı ancak babasına ait atölyede yardım amacıyla çalıştığı anlaşılan 18 yaşından küçük sanık hakkında 6831 sayılı yasanın 108/1. madde yerine 108/2. maddenin uygulanması;
      2- Ormandan düşük ve devrikten emval temin etme eyleminin 6831 sayılı yasanın 91/5 maddesine uyduğunun düşünülmemesi;
      3- Sabit tesis niteliğinde olan şerit ve kızağın zoralımına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

                                                    (YKD. HAZİRAN 1999)
  Ekleyen  25.3.2004 1:40 Sıra No:1812       Okuma:1587 
3.CD.
E: 1998/13519 K: 1999/1274
16.2.1999
 • TEDBİRSİZLİKLE ORMANDA YANGIN ÇIKARMA
 • HALKI TEHLİKEYE MARUZ BIRAKACAK DAVRANIŞLARDA BULUNMAK
      6831 SK 110/C, TCK 566 TCK 59


ÖZET: Sanığın çadırında süt pişirmek için yaktığı ateşin rüzgarın etkisiyle yayılarak anızı yaktığı, ormana sirayet etmediği savunma, suç ve keşif tutanaklarından anlaşıldığından sanık hakkında TCK.nun 566. maddesinin uygulanması gerekir.
                                                    (YKD. HAZİRAN 1999)
  Ekleyen  25.3.2004 1:40 Sıra No:1811       Okuma:1585 

Ceza İçtihadı Ekle
   
1 ... 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 ... 281
160. sayfa (Toplam 281 sayfa)

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale