Giriş   
Zaman: 22 Nis 2018 19:59
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY CEZA DAİRELERİ İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 4247 adet
CGK.
E: 1999/8-109 K: 1999/164
15.6.1999
 • SUÇUNU SÖYLETMEK İÇİN İŞKENCE YAPMAK
      ANAYASA 17/3 ANAYASA 90/SON, TCK 243 TCK 251


ÖZET: İşkence ve fena muamele, ulusal hukukta olduğu gibi uluslararası sözleşmelerle de yasaklanmıştır.
      İşkence sonucu yani hukuka aykırı olarak elde edilen kanıtlar geçersizdir.
      Yaptıkları soruşturmada , sanık olarak gözaltına alınan mağdurlara "bilgi ve itiraf" elde etmek için, "erkeklerin makatlarına cop sokmak, kızlara cinsel tacizde bulunmak, göğüslerini elleyip sıkmak, aç bırakmak, hakaret ve tehdit etmek" vs. gibi süreklilik gösteren, ızdırap verici, bezdirici fiziki ve tinsel ağır acı veren, insanlık kişiliğini incitici, haysiyet kırıcı hakaretlerde bulunan M.... Emniyet Müdürlüğü T.M.Ş. de görevli sanıkların "suçunu söyletmek için işkence etme" suçları olmuştur.

                                                    (YKD. AĞUSTOS 1999)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:41 Sıra No:1862       Okuma:2955 
CGK.
E: 1999/6-82 K: 1999/81
27.4.1999
 • ZAMANAŞIMINI KESEN İŞLEMLER
 • İSTİSNALAR
      TCK 102 TCK 104 TCK 105 TCK 106


ÖZET: 1- Zamanaşımı yönünden sanık Ziya'nın iradesi dışında usuli eksik nedeniyle yeniden sorgulanması zamanaşımını kesmez ve sanığın aleyhine bir sonucu doğurmaz.
      2- Aynı olaya karışıp haklarında sonradan dava açılan sanıklarla ilgili dava birleştirilirse dahi o sanıklarla ilgili zamanaşımını kesen işlemler sanık Ziya'ya sirayet etmez.

                                                    (YKD. AĞUSTOS 1999)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:41 Sıra No:1861       Okuma:2496 
CGK.
E: 1999/2-70 K: 1999/68
20.4.1999
 • DAVA AÇILMAYAN KONUDA HÜKÜM VERİLMESİ
 • TEMYİZ
      CMUK 150 CMUK 257 CMUK 258 CMUK 259 CMUK 317 CMUK 321


ÖZET: Dava açılmayan bir konuda verilen hükme yönelik temyiz isteğinin kabulüyle "kararın bozulmasına" karar verilmelidir.
                                                    (YKD. AĞUSTOS 1999)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:41 Sıra No:1860       Okuma:2376 
11.CD.
E: 1997/5052 K: 1997/6536
2.12.1997
 • BİLİŞİM SUÇU
 • TESELSÜL
      TCK 525/B-1 TCK 80


ÖZET: Sanığın hizmetli olarak çalıştığı bankanın usulüne uygun açılmış bir maaş kredi limitli bankomat 7/24 hesabı açması eylemi TCK.nun 525/b maddesinin 1. fıkrasında yazılı suçu oluşturur. Sanık bir suç işleme kararı ile yasanın aynı hükmünü iki ayrı eylemle ihlal ettiğinden teselsül uygulanmalıdır.
                                                    (YKD. TEMMUZ 1999)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:41 Sıra No:1859       Okuma:2479 
10.CD.
E: 1999/973 K: 1999/1891
1.3.1999
 • UYUŞTURUCU KULLANMAK
      TCK 405/1


ÖZET: Eylemi 2313 sayılı yasa kapsamında olan ve bu eyleminden ayrı dava açılan sanığın görevlilerin bilgisi olmadığı aşamada uyuşturucu kullandığını bildirerek bu suçun ortaya çıkmasını sağlaması karşısında hakkında TCK.nun 405/1. maddesi uygulanmalıdır.
                                                    (YKD. TEMMUZ 1999)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:41 Sıra No:1858       Okuma:2558 
9.CD.
E: 1998/912 K: 1999/1176
2.3.1999
 • YARGILAMA GİDERİ
      CMUK 406 CMUK 415


ÖZET: Kısa kararda yargılama gideri ile dökümü gösterilmelidir.
                                                    (YKD. TEMMUZ 1999)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:41 Sıra No:1857       Okuma:2231 
9.CD.
E: 1997/1262 K: 1997/3005
29.4.1997
 • 213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
      213 SK 139


ÖZET: 213 sayılı yasanın 139. maddesindeki istisnai şartların mevcudiyeti önceden belirlenmeden defter ve belgelerin ibrazı için sanığa yapılan tebligat yasaya uygun değildir.
                                                    (YKD. TEMMUZ 1999)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:41 Sıra No:1856       Okuma:2275 
9.CD.
E: 1997/584 K: 1997/1993
25.3.1997
 • DURUŞMADA KANITLARIN OKUNMASI
 • SANIKTAN DİYECEĞİNİN SORULMASI
      CMUK 242 CMUK 250


ÖZET: Maktule ait ölü muayene ve otopsi tutanağı duruşmada okunarak sanıktan diyeceği sorulmalıdır.
                                                    (YKD. TEMMUZ 1999)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:41 Sıra No:1855       Okuma:2234 
9.CD.
E: 1996/5633 K: 1997/429
28.1.1997
 • 466 SAYILI KANUN GEREĞİ TAZMİNAT
      466 SK 2/2


ÖZET: 3696 sayılı kanunla değişik 466 sayılı kanunun 2/2. maddesi uyarınca davacıya delillerini ibraz etmesi için 1 aylık süre verilmesi gerekir.
                                                    (YKD. TEMMUZ 1999)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:41 Sıra No:1854       Okuma:2425 
8.CD.
E: 1999/3786 K: 1999/4655
7.4.1999
 • KORKU, KAYGI VE PANİK YARATACAK ŞEKİLDE ATEŞ ETMEK
      TCK 264/7 TCK 51


ÖZET: TV. kanallarından birinde yayınlanan haber programında bir kanun kaçağının D... Genel Başkanı hakkında beyanlarda bulunmasından sonra sanıkların bu yayın kuruluşunun yayın stüdyosu binasına girerek 3. kata kadar camları ve yayın araçlarını tahrip etmeleri, bir kısım sanıkların ruhsatsız tabancalarla sağa sola ateş etmeleri eylemi korku, kaygı ve panik yaratacak şekilde ateş etmek suçunu oluşturur. Ancak yayınlanan program sanıkların şahsına yönelik olmadığından tahrik hükmü uygulanamaz.
                                                    (YKD. TEMMUZ 1999)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:41 Sıra No:1853       Okuma:2490 
8.CD.
E: 1999/1140 K: 1999/3117
10.3.1999
 • HALKI DİN VE İNANÇ FARKLILIĞI GÖZETEREK AÇIKCA KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK
      TCK 312/2


ÖZET: Sanığın yaptığı konuşmasında; bir takım tarihi olayları ve rejimi din ve inanç açısından eleştirmesi, ülkedeki insanları kendi dini görüşü ve inancı doğrultusunda ve yoğunluğunda inanca sahip olanlarla olmayanlar biçiminde ayırıma tabi tutarak şeriat kurallarının egemen kılınmasından yana olanların iktidarı ele geçirmeleri durumunda karşı düşüncede olanları öldüreceklerini belirtip cihat çağrısı yapması, halkı din ve inanç farklılığı gözeterek açıkca kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçunu oluşturur.
                                                    (YKD. TEMMUZ 1999)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:41 Sıra No:1852       Okuma:2354 
8.CD.
E: 1998/13416 K: 1999/161
25.1.1999
 • CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK
      TCK 313


ÖZET: Sanıkların, sanıklardan birinin başkanlığında aynı amaç doğrultusunda örgütlenerek 1991 yılından 1997 yılı sonuna kadar önce kumarhane işletmeye başlayarak silahlandıkları, halkın üzerinde baskı kurarak çek - senet tahsilatı yapıp haraç topladıkları, çok sayıda kişinin para, menkul mal ve araçlarını gasp ederek gayrimenkullerini tehditle devraldıkları, kendilerine engel gördüklerini öldürdükleri ve yaraladıkları, şirket kurup legalleşerek silahlı tehdit ve baskıyla ihaleler aldıkları, bu kapsamda bir çok eylem gerçekleştirdikleri, bir kısım memura maaş vererek eylemlerine destek sağladıkları, başkanının korumaları ile eskort araçla dolaştığı, böylece örgüt disiplini içinde emir komuta zinciri altında işbölümü yaparak suç işleme amacı ile bir araya geldikleri ve eylemlerini bazı kamu personeli ile yakın şahsi, siyasi, parasal ilişkiler kurmak suretiyle gerçekleştirdikleri anlaşılmakla eylem, suç işlemek için teşekkül oluşturma suçunu oluşturur. Ancak uygulama maddesindeki ceza süresinin eylem karşısında yetersiz kalması gözetilerek ceza üst sınırdan tayin edilmelidir.
                                                    (YKD. TEMMUZ 1999)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:41 Sıra No:1851       Okuma:2987 
7.CD.
E: 1999/3925 K: 1999/3651
16.4.1999
 • 5682 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
      5682 SK 34


ÖZET: Sanığın sınır kapısına geldiğinde pasaportu incelenerek süresinin geçmiş olduğunun belirlendiği ve hakkında pasaportsuz yurda girişten tutanak tutulduğu , daha sonrada yurda kabul edildiği anlaşıldığına göre, kasten pasaportsuz girilmiş bulunduğundan söz edilemez.
                                                    (YKD. TEMMUZ 1999)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:41 Sıra No:1850       Okuma:2619 
7.CD.
E: 1999/2285 K: 1999/3278
7.4.1999
 • TEKERRÜR
      TCK 81


ÖZET: Para cezasının noksan tayini yasaya aykırıdır.
      Tazmini nitelikteki para cezasını içeren sabıka tekerrüre esas alınamaz.

                                                    (YKD. TEMMUZ 1999)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:41 Sıra No:1849       Okuma:2305 
7.CD.
E: 1998/11209 K: 1999/113
26.1.1999
 • 1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
      1918 SK 27


ÖZET: Suç tarihi itibarıyla 30.000.000. liralık görev sınırı geçerli olduğundan davaya bakma görevi ağır ceza mahkemesine aittir.
      Dava konusu mazotun uzman bilirkişiye tespit ettirilen cif değeri üzerinden gümrük idaresine gümrükleşmiş değeri hesaplattırılmalıdır.
      Karar yerinde uygulanan yasa maddesi doğru gösterilmelidir.
      Gümrük idaresi tarafından satılarak tasfiye edilen mazotun satış bedelinin zoralımına karar verilmelidir.

                                                    (YKD. TEMMUZ 1999)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:41 Sıra No:1848       Okuma:2577 

Ceza İçtihadı Ekle
   
1 ... 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 ... 284
160. sayfa (Toplam 284 sayfa)

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale