Giriş   
Zaman: 21 Oca 2017 21:20
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY CEZA DAİRELERİ İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 4241 adet
6.CD.
E: 2002/22339 K: 2004/2044
1.3.2004
 • HIRSIZLIK
      TCK 17, TCK 40, TCK 59, TCL 493/1-2-SON, TCK 522


ÖZET: 1- Sanıkların, sağlam ve dayanıklı olan yakınana ait işyerinin kapısını tornavida ile zorlayarak açtıktan sonra masanın çekmecesinden içeride bulunan otomobile ait anahtarı da alarak, işyerindeki elektronik eşyayı bu araca yükleyip hırsızlık eylemlerini gerçekleştirmeleri ve mahkemenin kabulünün de bu yönde olması karşısında; TCK.nun 493/1-2-son maddeleriyle hüküm kurulması gerektiği;
2- Yargılama giderinin, birlikte hareket eden sanıklardan "dayanışmalı olarak" alınmasına karar verilmesi gerektiği;
3- Sanıkların koşullu salıverme ve hakkıyla salıverme tarihleri arasında işbu dosyaya konu suçu işlemesi nedeniyle TCK.nun 17. maddesi ile ilgili hükmü veren mahkemelere yazı yazılması gerektiği; gözetilmelidir.

                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  15.2.2005 14:31 Sıra No:3476       Okuma:4971 
6.CD.
E: 2002/20302 K: 2003/9858
15.12.2003
 • HIRSIZLIK
 • TEKERRÜR
 • ÇALINTI EŞYANIN DEĞERİ
      TCK 492, TCK 522, TCK 61, TCK 62,


ÖZET: Sanığın yakınanın çantasındaki cüzdanı el çabukluğu ile alıp kaçarken kesintisiz izleme sonucu yakalanmış olması karşısında eylemin TCK.nun 492/6-7 son, 62. maddelerine uyan suçu oluşturacağı, hırsızlık suçundan sanığın önceden verilip yerine getirilen hükümlülüğü olmasından dolayı, hakkında TCK.nun 81/2 maddesinin uygulanması gerektiği ve 522. maddesinin son fıkrası gereği indirim hükümlerinden yararlanamayacağı gözetilmelidir.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  15.2.2005 14:31 Sıra No:3475       Okuma:4906 
6.CD.
E: 2002/20150 K: 2003/9400
4.12.2003
 • SAHTECİLİK
      TCK 350, TCK 342


ÖZET: Derneklerce düzenlenen kimlik kartlarının hukuksal sonuç doğurma yeteneği bulunmaması, yasal hiçbir geçerliliğinin olmaması nedeniyle sahtecilik suçlarına konu oluşturmayacağı gözetilmelidir.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  15.2.2005 14:31 Sıra No:3474       Okuma:5450 
6.CD.
E: 2002/19551 K: 2003/9166
2.12.2003
 • MÜHÜR BOZMAK
 • HIRSIZLIK
      TCK 274


ÖZET: Sanığa ek savunma hakkı tanındıktan sonra yalnızca mühür bozmaktan hükümlülük kararı verilmekle yetinilmesi gerekirken, sanığın tek eylemi nitelik bakımından ikiye ayrılarak; hırsızlık niteliğinden beraat ve mühür bozma niteliğinden hükümlülük kararı verilmek suretiyle çelişki yaratılması usul ve yasaya aykırıdır.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  15.2.2005 14:31 Sıra No:3473       Okuma:5461 
6.CD.
E: 2003/4578 K: 2003/9028
21.11.2003
 • SAHTECİLİK
 • DOLANDIRICILIK
      TCK 80, TCK 342/1-2, TCK 503/1, TCK 504/3


ÖZET: a) Önceden düzenlenmiş vekaletnameye dayanılarak tapu sicilinde düzenlenen resmi senedin HUMK.nun 295. maddesinde sözü edilen sahteliği ispat edilinceye kadar geçerli evraktan sayılamayacağı gözetilerek TCK.nun 342/1, 80. maddeleri ile uygulama yapılması gerektiği;

b) Sahte nüfus cüzdanına dayanılarak çıkartılan vekaletname örneği ile kamu kurumu olan tapu dairesi aracı kılınarak taşınmaz satmak suretiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık eyleminin TCK.nun 504/3. maddesine uyduğu gözetilmelidir.

                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  15.2.2005 14:31 Sıra No:3472       Okuma:6432 
5.CD.
E: 2003/3559 K: 2004/1137
24.2.2004
 • ŞİKAYET
 • MÜDAHALE İSTEMİ
      TCK 108, TCK 151, TCK 425, TCK 489


ÖZET: TCK.nun 425. maddesi uyarınca sarkıntılık ve 489. maddesi uyarınca da sövme suçunun takibi şikayete bağlı olup, bunun için şikayetin CMUK.nun 151. maddesinde gösterildiği biçimde ve belirtilen makamlara yapılması veya açılmış kamu davasına TCK.nun 108. maddesinde yazılı süre içerisinde müdahale isteminde bulunulması gereklidir.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  15.2.2005 14:31 Sıra No:3471       Okuma:5347 
4.CD.
E: 2003/7440 K: 2004/9094
22.9.2004
 • BASIN YOLUYLA SÖVME
 • KİŞİLİĞE KARŞI KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SALDIRI
      TCK 482/4


ÖZET: Sanığın verdiği röportajda katılan hakkında "yozlaştığı,....katıldığı kokteyllerde kafayı bulup kendi sorduğu İİK nedir sorusuna kendisinin içki, kadın ve kar demektir diye yanıtlayıp ben içki, kadın ve karın olduğu yerde varım" biçiminde katılanın kişiliğine küçük düşürücü nitelikte saldırıda bulunduğu anlaşılmıştır.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  15.2.2005 14:31 Sıra No:3470       Okuma:4402 
4.CD.
E: 2003/4921 K: 2004/9038
22.9.2004
 • HİZMET SEBEBİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK
 • KOOPERATİFLER YASASI'NA MUHALEFET
      TCK 510, 1163 SK 90/5


ÖZET: kooperatif vekilince sanığa gönderilen tebligat ile, elindeki kooperatife ait eski yazışma ve belgelerin süre ve yer de belirtilerek tesliminin istenmesi karşısında; eski yönetim kurulu üyesi olan sanığın belgeleri vermeme eyleminin 1163 sayılı Kooperatifler Yasası'nın 90/5 fıkrası aracılığıyla ek 2/1 maddesine uyduğu gözetilmelidir.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  15.2.2005 14:31 Sıra No:3469       Okuma:5081 
4.CD.
E: 2003/8782 K: 2004/9037
21.9.2004
 • İFTİRA
 • YÜKLENEN SUÇUN NİTELİĞİ
      TCK 285, TCK 524/1


ÖZET: İftira suçunun oluşabilmesi için mağdura yüklenen suçun kovuşturulabilir nitelikte olması gerekir. Sanık babanın oğluna yüklediği hırsızlık suçu kovuşturulabilecek nitelikte bir suç değildir.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  15.2.2005 14:31 Sıra No:3468       Okuma:4821 
4.CD.
E: 2003/5365 K: 2004/6292
17.5.2004
 • ZORLAMA
 • YASAL İNDİRİCİ NEDEN
      TCK 51,TCK 191


ÖZET: Yakınanın aracıyla geçerken sanığın üzerine çamur sıçratması nedeniyle tartışma başladığına göre; sanık yararına yasal indirim nedeni bulunup bulunmadığı tartışılmalıdır.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  15.2.2005 14:31 Sıra No:3467       Okuma:4352 
3.CD.
E: 2004/2117 K: 2004/9109
29.9.2004
 • ORMANDAN DÜŞÜK VE DEVRİKTEN EMVAL TEMİN ETMEK
 • EK İDDİANAME
      6831 S.K. 91/5


ÖZET: sanık hakkında her ne kadar işgal ve faydalanma eyleminden dava açılmış ise de yargılama sırasında sanığın orman alanından kestiği pırnal meşesi ve akça kesme ağaçlarından kömür elde etmek amacıyla kömür ocağı yaptığının anlaşılmasına göre sanığın eyleminin 6831 sayılı yasanın 91/5. maddesi kapsamı içinde değerlendirilmesinin gerekmesine, ancak işgal ve faydalanma suçunun 91/5. maddeye dönüşemeyeceğine nazaran sanık hakkında ek iddianame düzenlenerek 6831 sayılı yasanın 91/5. maddesi ile tecziyesine karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  15.2.2005 14:31 Sıra No:3466       Okuma:4557 
2.CD.
E: 2003/10760 K: 2004/17110
6.10.2004
 • CEZA KANUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI
 • PARA CEZALARI
      TCK 2, 647 SK 5,


ÖZET: 647 sayılı yasanın 5. maddesinde değişiklik yapan yasa suç tarihinden sonra yürürlüğe girdiğinden TCK.nun 2.maddesi gözetilmelidir.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  15.2.2005 14:31 Sıra No:3465       Okuma:4356 
2.CD.
E: 2003/10772 K: 2004/16793
4.10.2004
 • KAVGADA SİLAH ÇEKMEK
 • MEMURİYET NÜFUSUNU KÖTÜYE KULLANMAK
      TCK 281, TCK 466


ÖZET: Sanık tarafından olayda kullanıldığı belirtilen tabanca ele geçirilememiş, sanık da olayda silah kullanmadığı yönünde savunma yapmıştır. Böylece sanığın olayda kullandığı silahın kendisine görevi gereği verilen silah olup olmadığı açıkca belli olmadığından TcK.nun 281. maddesinin uygulanması doğru değildir.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  15.2.2005 14:31 Sıra No:3464       Okuma:4743 
2.CD.
E: 2003/11638 K: 2004/16771
4.10.2004
 • SANIĞIN ASKERE GİTMESİ
 • TEKERRÜRE ESAS CEZA
      TCK 81, CMUK 305/1, 353 SK 20


ÖZET: Sanığın askere gittiği anlaşıldığından; 353 sayılı yasanın 20. maddesine göre, terhis tarihi sorulup, terhis olmuşsa gıyabında yapılan işlemler kendisine bildirilip diyecekleri sorulmalı, terhis olmamışsa terhis tarihine kadar duruşma ertelenmelidir.
      Tekerrüre esas alınan ceza doğrudan para cezası olduğundan tekerrüre esas alınamayacağı gözetilmelidir.

                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  15.2.2005 14:31 Sıra No:3463       Okuma:4525 
1.CD.
E: 2004/94 K: 2004/3854
22.11.2004
 • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT
 • VEKALET ÜCRETİ
      466 SK 2/2, 466 SK 2/3, 1136 SK 164


ÖZET: Adam Öldürmeye teşebbüs suçundan sanık olarak yargılaması yapılan ve yargılama sonucunda beraatine karar verilen davacının, fazla tutuklu kaldığı günler için 466 sayılı Yasa uyarınca tazminat isteği ile açtığı davada; tazmini istenen zararın neden ibaret olduğunun dava dilekçesinde açıklanmış olması şartı, 466 sayılı kanunun 2/2 maddesinin amir hükmü icabı olup, dava dilekçesinde talep miktarlarının gösterilmemiş olduğu gözetilerek aynı kanunun 2/3. maddesi uyarınca dilekçenin reddine karar verilmesi gerekirken, davacı tarafa süre verme yetkisinin sübut delillerinin dilekçeye ekli olarak ibraz edilmemesi haliyle sınırlı olduğu, bunun dışındaki eksiklikleri kapsamadığı düşünülmeden istenen tazminat miktarını açıklanması için davacı vekiline mehil verilerek davaya devamla yazılı şekilde tazminata hükmedilmesi doğru değildir.
      Ayrıca kabule ve uygulamaya göre de, vekalet ücretinin davacı yerine vekili lehine tayin edilmesi yerinde değildir.

                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  15.2.2005 14:31 Sıra No:3462       Okuma:5220 

Ceza İçtihadı Ekle
   
1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 283
52. sayfa (Toplam 283 sayfa)

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale