Giriş   
Zaman: 20 Tem 2024 23:59
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  HUKUK PROGRAMLARI   
  Program  Seçin:   
 
 BakaleBul Programı
 Bu programın amacı belli bir klasördeki:
UYAP Döküman Editörüyle oluşturulan *.udf, *.usf,
Open Office dökümanı *.odt, *.odt,
metin belgesi olan *.txt,
Zengin Metin Biçimi olan *.rtf,
Ms Word 97-2003 dökümanı olan *.doc, *.dot,
Ms. Word 2007 belgesi olan *.docx, *.docm ,
HTML belgesi olan *.htm, html,
*.xml formatındaki belgeler içinde kelime arayarak dosyanın bulunmasını sağlamaktır.Böylece hardiskimize kaydettiğimiz içtihatları, karar örneklerini tek tek açmadan kolayca bulabilir ve açabilirsiniz.

Programla gelen dosyaları örneğin D:bul isminde bir klösör içine kopyalayın. bakalebul.exe dosyası için masa üstüne bir kısayol uluşturarak programı çalıştırabilirsiniz.
Dikkat:Programla gelen 7z.dll dosyası programla aynı klasörde olmalıdır.


Arama ile ilgili Notlar:

**Belli bir klasördeki *.Pdf dosyaları içinde geçen bir kelime nasıl aranabilir?

*.pdf dosyları verileri şifrelenmiş şekilde tuttuğundan Windowsun arama ekranında dahi *.pdf dosyaları içinde arama yapmak mümkün olmamaktadır. Bakalebul programıda Pdf dosyaları içinde arama yapamamaktadır.


Acrobat Reader programı kendi içinde bu özelliği sunmaktadır.

Acrobat Readeri açtığımızda Düzen-Gelişmiş Arama seçeneğinden veya SHIFT + CTRL + F tuşları ile Gelişmiş Arama Ekranını çıkarırız.

Aranacak sürücü veya klasörü seçip aranacak kelimeyi yazıp arama yapabiliriz. Bulunan dosyalar alt alta sıralanacaktır.

Resimli anlatım: http://www.online-tech-tips.com/compute ... s-at-once/

**Bir sürücüde belli bir dosyayı adıyla veya uzantısıyla aramak istiyorsunuz, içerik araması yapmak istemiyorsanız:

Bu halde ne bakalebul programını ne windowsun arama ekranını kullanmayın. Bunlardan çok daha hızlı bir saniyeden kısa sürede aradığınız dosyayı bulan Everything proramını öneririm.

Programı https://www.voidtools.com/ linkinden ücretsiz çekebilirsiniz, Türkçe desteğide var.
   
Versiyon: 1.0  
Güncelleme Tarihi: 4.12.2013 
   
Yazar: Nihat Yorgancı 
Boyut: 771 KB.
Yükle: bakalebul.zipYükle 
Hit:  7638 
   
  Eklenme T: 3.12.2013  Nihat Yorgancı
 Yasal-Ticari-Sabit Faiz ve Yeni Avukatlık Ücreti Hesap Programları
 Güncellenmiş hesap tabloları
Zipli dosyada icra dosyaları ile uğraşanlar ve serbest meslek makbuzu düzenleyen avukatlar için faydalı olabilecek Ms.Excel formatında dört dosya var.

1-Antalya 3. İcra Müdürü Sayın Sinan Ersoy'un yıllardır büyük bir emekle hazırlayıp geliştirdiği İcra Dosyası Hesaplama Programı. Sinan Bey tarafından yakın zamanda güncellendi.
2008 yılı harçlarını, tebligat giderlerini, değişen oranlarda yasal ve ticari faiz oranlarını, yeni tarifeye göre avukatlık ücretini, tarihlere göre yapılan ödemeleri ( 99 adet ödemeye kadar) mahsup ederek, işlenmesi halinde haciz, satış vs. diğer masrafları da dikkate alarak, icra dosya borcunu tam olarak hesaplar. Bu programın bilgisayarınızda çalışması için;
*Denetim Masası - Bölge ve Dil Seçenekleri - Özelleştir - Para Birimi tıkladığınızda, eğer para biriminiz hala TL olarak görünüyorsa, başına Y ekleyerek YTL yapın ve tamam tuşları ile pencereleri kapatın.
* Hesap 2008 programını açın. Araçlar - Seçenekler - Güvenlik - Makro Güvenliği seçeneklerini tıklayarak makro güvenliğinde orta düzeyi seçin. Tamam tuşları ile pencereleri kapatın. Hesap 2007 programını kapatıp, tekrar açın. Program başlarken açılan pencerede Makroları etkinleştir seçeneğine tıklayarak hesaplamaya başlayabilirsiniz.

2- Yeni tarifeye göre Avukatlık Ücreti hesaplayan program; Yeni Asgari Avukatlık Ücret Tarifesi 13/12/2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

3-Yasal -Ticari - Sabit Faiz hesaplayan program; Yasal faiz oranı %9 olarak sürmektedir. Değiştirmeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Ticari faiz oranı da 3095 s. yasanın 2. md. si gereği 01/01/2008 tarihinden itibaren %27 olarak uygulanmaya başladı.

4- Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeye yardımcı program. Net, brüt, stopaj, KDV. dahil-hariç gibi çeşitli seçeneklere göre serbest meslek makbuzu hazırlamanıza yardımcı olur.
   
Versiyon: 2008-2  
Güncelleme Tarihi: 19.3.2008 
   
Yazar: Muhsin Uz 
Boyut: 14 KB.
Yükle: Hesaplar_2008.zipYükle 
Hit:  25003 
   
 Yorum Yaz-Göster(5) Eklenme T: 24.12.2005  muhsinuz
 İcra Takip Yardımcısı Programı
 Sayın Meslektaşımız Fatih Şirinkaya tarafından yazılmış Avukat meslektaşların icra takiplerinde kullanacakları yazışmalar, faiz hesaplamaları, Takip Talepleri, Fatura Hesabı, Takip Masrafları gibi işlemleri Excelden Worde aktararak otamatik yapabilen program.Meslektaşımız Faiz Hesaplamalarında hatalar olabildiğini ve düzeltmeye çalıştığını belirtmekte.
Programını bizimle paylaştığı için teşekkürler.
   
Versiyon: 1.0  
Güncelleme Tarihi: 25.11.2005 
   
Yazar: Fatih Şirinkaya 
Boyut: 307 KB.
Yükle: icraTakipYardimcisi.zipYükle 
Hit:  11049 
   
 Yorum Yaz-Göster(4) Eklenme T: 25.11.2005  fsirinkaya
 Vekalet Ücreti Programı
 Sayın Meslektaşımız Taner Sevim tarafından Ms. Excel ile yazılan Resmi Asgari ücret tarifesine göre vekalet ücretini hesaplayan Vekalet Ücreti Programı.
   
Versiyon: 1.0  
Güncelleme Tarihi: 15.7.2005 
   
Yazar: Taner Sevim 
Boyut: 5 KB.
Yükle: vekaletucreti.zipYükle 
Hit:  8834 
   
  Eklenme T: 15.7.2005  Nihat Yorgancı
 Ceza Kanunları Programı
 Ceza Kanunları Programının nasıl güncelleneceğini açıklayan dökümana

http://www.bakale.com/guncelle.htm linkinden ulaşabilirsiniz.
Selam ve saygılar.


Versiyon 0.6e 1 Ocak 2020

* 28.02.2019 Tarihli RG.de yayınlanarak yürürlüğe giren 7165 SK.la 5235 ve CMK.da yapılan değişiklikler işlendi.

* 26.06.2019 Tarihli RG.de yayınlanarak yürürlüğe giren 7179 sk.la 5275 sk.da yapılan değişiklik işlendi.

* 19.07.2019 Tarihli RG.de yayınlanarak yürürlüğe giren 8186 sk.la 5607 sk.da yapılan değişiklik işlendi.

* 24.11.2019 Tarihli RG.de yayınlanarak Yürürlüğe giren 17.10.2019 kabul tarihli 7188 SK.la TCK, CMK, 5275 sk., 5395 sk., 5402 sk., 5651sk.da yapılan değişiklikler işlendi.

* 7188 Sk.la getirilen Seri Muhakeme Usulüne Tabi Suçlarla ilgili TCK ve 6136 SK.da ilgili maddelerin altına not yazıldı.
* 7178 sk.la yeni getirilen Uzlaşmaya Tabi suçlarda TCK.da ilgili maddelerin altına not yazıldı.

* 07/11/2019 Tarihli RG.de yayınlanarak yürürlüğe giren 7190 SK.la 6136 sk.da yapılan değişiklikler işlendi.

* 24.12.2019 Tarihli Rg.de yayınlanarak yürürlüğe giren 7201 Sk.la 5320 sk.da yapılan değişiklik işlendi.

* Yönetmelikler gözden geçirilmemiş ve değişiklikler işlenmemiştir.


Versiyon 0.6d 24 Şubat 2019

* 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu eklendi.03.08.2017 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliği eklendi.

* 5237 s. TCK.da 700 sayılı KHK’la, 7078 sk.la yapılan değişiklikler işlendi.
* 696, 700, 703 sayılı KHK, ile CMK.da, 6136, 5275 sk.da yapılan değişiklikler işlendi.

* 793 s. KHK ile 5326 Sk.da yapılan değişiklik işlendi. 7061 sk.la, 7148 sk.la, 7161 sk.la, 700 s. KHK ile 5607 sk.da yapılan değişiklikler işlendi.

* Sahte Bank. İnc. ve Değ. Uyulacak Usul ve Esaslar Hak. Yönetmelikte 6/4/2017 tarih ve 30030 sayılı RG.ile yayınlanan değişiklik işlendi.

* Tarifeler programdan çıkarıldı.


Versiyon 0.6c 27 Ekim 2017

* Suç Eşyası Yönetmeliğinde 17.05.2017 T.li RG.de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikler işlendi.

* 29.04.2017 tarihli RG.de yayımlanarak yürürlüğe giren 17.04.2017 T.li 690 s. KHK. ile 5235 sk., 5607 sk., 6136 sk.da yapılan değişiklikler işlendi.
* BAM ile C. Başsavcılıkları. İdarî Ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikte 29.04.2017 T.li RG.de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikler işlendi.

* 05.08.2017 tarihli 30145 sayılı RG. de yayımlanarak yürürlüğe giren 7035 sk.la 5235 sk., 5271, 5275 sayılı kanunlarda yapılan değişiklikler işlendi.
* 05.08.2017 tarihli 30145 sayılı RG.de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği eklendi.

* 22.02.2017 tarihli 29987 sayılı RG.de yayımlanarak yürürlüğe giren Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde yapılan değişiklik işlendi.
* 25.08.2017 tarihli 30165 sayılı RG.de yayımlanarak yürürlüğe giren 15.08.2017 T.li 694 s. KHK.ile 2313, 6136, 5235, 5237, 5271, 5275, 5320 sayılı kanunlarda yapılan değişiklikler işlendi.

* 24.11.2016 tarihli 29898 sayılı RG.de yayımlanarak yürürlüğe giren 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile 5271 CMK, 5237 s. TCK.da yapılan değişiklikler işlendi.

Versiyon 0.6b 08 Ocak 2017

* TCK.nun 190. maddesinde 28.06.2014 T.li RG.de yayınlanarak Yürürlüğe giren 6545 Sk.la yapılan değişiklik sehven unutulmuştu, hata düzeltildi.

* 2017 yılı Tanıklık Ücreti ve CMK. göre Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere yapılacak ödemelere ilişkin tarife eklendi.

* 06.01.2017 Tarihli 29940 (Mükerrer) sayılı RG.de yayınlanarak yürürlüğe giren 680 s. KHK ile CMK. ve 6136 Sk.da yapılan değişiklikler işlendi.

Versiyon 0.6a-1 02 Aralık 2016
*TCK.nun 179/2-3 fıkraları Önödemelik olmadığı halde maddenin altına Önödemelik yazılmıştı.Bu hata düzeltidi.


Versiyon 0.6a 02 Aralık 2016
* 02.12.2016 Tarihinde 29906 sayılı RG.de yayınlanarak Yürürlüğe giren 24.11.2016 Kabul tarihli 6763 sayılı kanunla TCK, CMK, 5275 sk, 5320 sk, 5352 sk.da yapılan değişiklikler işlendi.

* TCK.da Uzlaşmaya tabi suçlar ve Önödemeye tabi suçlarda ilgili maddelerin altına not düşüldü.

* TCK.nun 188.maddesinin altına bakale.com daki içtihatlar için link verildi.
Versiyon 0.6 08 Kasım 2016
* 2016 yılı Tanıklık Ücreti ve CMK. göre Görev. Müdafi ve Vekillere yapılacak ödemelere ilişkin tarife eklendi.
* 6713, 6723 sk.la 5271 s. CMK.da, 5235 sk.da yapılan değişiklikler işlendi.
* 6639 sk.la, 17 Ağustos 2016 Tarihli ve 29804 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 671 s. KHK ile. 5651 Sk.da yapılan değişiklik işlendi.
* 6706, 6698 sk.la TCK.da yapılan değişiklik işlendi.
* 1 Eylül 2016 Tarihli ve 29818 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrerle yayınlanarak yürürlüğe giren 674 sayılı KHK ile 5271 s. CMK.da, 5235 sk.da, 6136 sk.da yapılan değişikliler işlendi.
* Bölge Adliye Ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî Ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik eklendi.
* 23 03 2016 T.li Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Suç Eşyası Yönetmeliği eklendi.
* TCK.nın 267/5-7, 53/1-b, 230/5-6 vb. maddelerindeki Anayasa M. iptal kararları düzeltildi.
* 5275 s.k.da 6655 sk., 671 s. KHK, 674 s. KHK ile yapılan değişik işlendi. 5275 sk.da Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen maddeler işlendi.
* 5352 sayılı Adli Sicil K.da 4/7/2012 T.li -6353 sayı kanunla yapılan değişiklikler işlendi.5402 s. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununda 5/4/2012 T.li 6291sk.la yapılan değişiklik işlendi.
* 5941 s. Çek kanununda 09.08.2016 tarihli 29796 s. RG.de yayınlanarak yürürlüğe giren 6728 sk.la yapılan değişiklikler işlendi. 3. maddedeki değişiklikler 31.12.2017 T.de yürürlüğe girecek.
* Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinde 29.04.2016 T.li 29698 s. RG.de yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklikler işlendi.
* Adli Sicil Yönetmeliğinde 20.04.2013 tarih ve 28624 s. RG.de yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklikler işlendi:
* Adli Kolluk Yönetmeliğinde 21.12.2013 T.li 28858 s. RG.de yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklikler işlendi.
* Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelikte 23.5.2012 tarihli ve 28301 sayılı RG’de yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklikler işlendi.
* Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir KararlarınınUygulanması Hakkında Yönetmelikte 21.05.2007 T.li ve -26528 sayılı, 10.6.2011 T.li ve 27960 sayılı RG.de yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklikler işlendi..
* Denetimli Serbestlik Yönetmeliğinde 22.8.2015-T. ve 29453 sayılı RG.de yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklikler işlendi.
* Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği eklendi.
* 5271 s.CMK, 5275 sk. ve 6136 sk.da 29.10.2016 tarihli ve 29872 sayılı RG.de yayınlanarak yürürlüğe giren 676 s. KHK. ile yapılan değişiklikler işlendi.


Not: Program çalıştığında sağ penceredeki yazılar gözükmezse programı çalıştırmadan fare ile işaretleyip sağ tuşla Özelliklere girip "Engellemeyi Kaldır" tuşuna basmak gerekiyor. Program daha sonra normal çalışacaktır.

CTRL F tuşuyla yasa metni içinde arama yapılabiliyor.


5237 s. TCK, 5271 s.CMK, 5275 s. CGTİHK, 5235 s. Bölge Adliye Mahkemeleri K. bu kanunların madde gerekçesi, 5252 sk, 5320 sk, 4926 sk, Kabahatlar k.,5083 sk,5352sk,5395 sk, 765 s.TCK, 647 sk, 2253 sk. ve Yönetmeliklerin olduğu Ceza Kanunları Programı.
5347, 5348, 5349, 5351, 5353 sayılı kanunlarla getirilen değişiklikler işlenmiştir.
Program windowsun yardım dosyası olan *.CHM formatında yazılmıştır.

Yeni kanunların maddeleri ile gerekçeleri ilişkilendirilmiş, Yeni TCK ve Eski TCK maddeleri arasında bağlantılar kurulmuştur. Ayrıca Kanunların birbiriyle ilişkili maddeleri arasında link kurularak aranan maddeye kısa sürede ulaşılması amaçlanmıştır. TCK daki ilgili maddeler bölümü seminer notları, Adalet.org üyelerinin görüşleri vs. kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir.Biribirine yakın olan maddeler arasında bağlantıya gerek görülmemiştir.örnek:Etkin pişmanlık halleri.

Dizin bölümüne TCK daki bir suçun adını yazmanız halinde doğrudan ilgili maddeye gitmeniz mümkündür.(Örnek :hırsızlık). Bu bölüme elden geldiğince ilk akla gelebilecek eski ve yeni kavramları ekledim, zamanla kelime sayısı artacaktır.(örnek:emniyeti suistimal, güveni kötüye kullanmak).Dizin bölümündeki kelimeler Yeni TCK,CMK ve Kabahatler kanununa atıfta bulunur.

Yeni Kanunlara uyum sağlamada meslektaşlarıma faydalı olması dileğiyle.
   
Versiyon: 0.6e  
Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 
   
Yazar: Nihat Yorgancı-Muammer Yücel 
Boyut: 1379 KB.
Yükle: CezaKanunlari.zipYükle 
Hit:  88701 
   
 Yorum Yaz-Göster(22) Eklenme T: 3.5.2005  MYucel
 5275 sayılı Kanuna göre Müddetname hesabı
 versiyon 0.3a ile:
*Hesaplanan sonucun Open Office Writere aktarılması sağlanmıştır.

Versiyon 0.3 ile:
* Fiilen Yatılacak süre bulunduktan sonra Şartla Tahliye Tarihi hesaplanırken artık yıllar hesaba katılmıyordu.Bu durum Artık Yıllarda hükümlü aleyhine (1-4 gün arasında) sonuç doğuruyordu.Yargıtayın yeni içtihatları şelklleninceye kadar Artık Yılların hesaba katılması suretiyle Şartla Tahliye tarihinin hesaplanması sağlanmıştır.

* Programa Denetim süresi ve Denetim Süresi sonu hesaplamaları eklenmiştir.(Sürelih hapis cezalarında).


Versiyon 02. ile 5560 sk.la değişik 5275 sk.nun 107/5. maddesi gereğince 15 yaş üzerinden indirim yapılması sağlanmıştır.

Versiyon 0.2 yi kurmak için winzıptan geçici bir klasöre exract edin.(sürükleyerek dosyaları çıkarmayın). muddet5275ver02.msi dosyasına tıklayarak kurulumu yapabilirsiniz.Eski versiyonu kaldırmanız gerekmez.

Bu programın amacı 5275 sayılı Yeni İnfaz Yasasına göre içtimalı ilamlarda müddetname hesaplamaktır.

Bu Program:

5275 SK.nun 107/5. maddesi gereğince 15 yaşından küçükken cezaevinde geçirilen süreyi 1 günü 2 gün olarak değerlendirir. Hükümlü şartla salıverilmeden yararlanmasa bile (107/16f., 108/3f.) bu kuralı uygular. Yargıtay görüşü ne olur zaman gösterecek.

Birden çok ilam varsa içtima halinde önce 5275 Sk. 107/2. maddedeki istifade sürelerini toplam cezadan düştükten sonra bulunan fiilen yatılacak süre üzerinde 15 yaş indirimini uygular. Belki uygulama her bir ceza için ayrı ayrı 15 yaş indirimini hesaplama şeklinde olabilir.Bunu da zaman gösterecek.
   
Versiyon: 0.3a  
Güncelleme Tarihi: 22.9.2008 
   
Yazar: Nihat Yorgancı 
Boyut: 386 KB.
Yükle: muddet5275.zipYükle 
Hit:  20977 
   
 Yorum Yaz-Göster(0) Eklenme T: 23.4.2005  Nihat Yorgancı
 Mevzuat Arama Programı
 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Adalet Bakanlığı web sayfasında yayınladığı html formatındaki mevzuat listesinde Kanunları, KHK, tüzük ve yönetmelikleri başlıklarıyla alfabetik sıralı, kanun no ile aramayı sağlayan Mevzuat Ara programı.

-Bu versiyonla Dizin oluşturma hizmetinin özellikleri geliştirilmiştir.

-Ayarlar formuna Optimize Et seçeneği konularak İnt. Explorerde boyutu büyük bir mevzuat açıldığında (ör:TTK, İİK,TCK), belge içinde gezildiğinde ve arama yapıldığında ortaya çıkan yavaşlama ortadan kalkmıştır.

Programla ayrıca kendi belirlediğiniz bir klasörde depoladığınız html sayfalarını da başlıklarıyla arayabilir, internet explorerde açabilirsiniz.
   
Versiyon: 1.3  
Güncelleme Tarihi: 24.12.2005 
   
Yazar: Nihat Yorgancı 
Boyut: 527 KB.
Yükle: mevzuatara.zipYükle 
Hit:  10562 
   
 Yorum Yaz-Göster(6) Eklenme T: 4.4.2005  Nihat Yorgancı
 yeni yasaya göre müddetname
 Yeni infaz yasası uyarınca 18 yaşından küçükler için öngörülen infaz rejimine göre cezanın şartla tahliye ve bihakkın tahliye tarihlerini hesaplayan basit nitelikli bir Excel dosyasıdır.
Sizlerin uyarı ve önerileri ile formülü geliştirmeye devam edeceğim. Programda gördüğünüz hataları bildirmenizi dilerim. Ayrıca programın bilgisayarınıza vereceği zararlardan ve yanlış hesaplamalardan dolayı sorumluluk kabul etmiyorum.
   
Versiyon: 1.0  
Güncelleme Tarihi: 19.3.2005 
   
Yazar: Ender Gencer 
Boyut: 8 KB.
Yükle: muddet.zipYükle 
Hit:  7461 
   
 Yorum Yaz-Göster(1) Eklenme T: 21.3.2005  gencer
 Ms Wordle Çalışan Kararlar Makrosu
 Version 0.5 deki Yenilikler: Kasım 2004

• Ceza Mahkemeleri için hazırlanmış Makronun Office xp ile uyumlu çalışması sağlanmıştır. Kaynak kodlarını koruyan şifre kaldırılmıştır. Araçlar-Makro-Visual Basic Düzenleyici yi seçerek kaynak kodlarını değiştirebilirsiniz.
• Ayarlar Formuna metni iki yana yasla, Mahkeme başlığını ortalansın, duraksama noktalarını gösterme gibi özellikler getirilmiştir.
• Araç Çubuğuna Yerimi Kur, Yerimlerini Temizle buttonları eklenmiştir. Böylece kararlar.dot makrosunu windows gezgininden kopyala-yapıştır yöntemiyle çoğaltıp, anlamlı bir isim vererek (Mal beyanı Kararları gibi) Ms. Word le *.dot formatında açarak karar şablonları vs. oluşturabilirsiniz.
• Programın açık kaynak kodlu olması ile daha önce değiştirilemeyen Font ismi değiştirilebilir hale gelmiştir. Microsoft Visual Basic düzenleyicisine geçtikten sonra (Alt+F11) Kararlar-Moduller-benimkiler modülünün ilk başındaki fontismi değişkenini değiştirebilirsiniz. Böylece varsayılan olan "Times New Roman" yazı tipini örneğin "Arial" yapabilirsiniz. Değişikliğin etkili olması için Visual Basic düzenleyicisinden Kararlar.dot'u kaydetmeyi unutmayınız.
• Kısayol tuşları değiştirilmiştir:

Önceki Alan=CTRL+Ust Ok
Sonraki Alan=CTRL+ALT OK
Alt+k=karar ekle
alt+m=müzekkere
alt+z=müzekkere kopyala
alt+c=Yeni celse
Yerimi Kur=ALT+Y
Vekil Ekle=ALT+V
Vekiller Ekle=ALT+W
Kısayolları oluştururken elden geldiğince MS.Wordün kullandığı tuş kombinasyonlarını kullanmamaya gayret ettim.Kısayolları istediğiniz şekilde Araçlar-Özelleştirden değiştirebilirsiniz.

Makroyu hata vermeden kullanmak için mutlaka kurulumu yapınız.Açık Kaynak kodlu bu projeyi daha fazla geliştirirseniz gönderin web sayfamızda yayınlayalım.Bilgi paylaştıkça değer kazanır.
   
Versiyon: 0.5  
Güncelleme Tarihi: 31.10.2004 
   
Yazar: Nihat Yorgancı 
Boyut: 363 KB.
Yükle: kararlar.zipYükle 
Hit:  6460 
   
 Yorum Yaz-Göster(2) Eklenme T: 31.10.2004  Nihat Yorgancı
 C.Savcılığı işlemleri için Savcılık Makrosu
 Versiyon 0.7 ile

*Savcılık Makrosu Şablonu Programı (ver. 0.1) eklenmiştir.Hazır konuları herhangi bir kod yazmadan girmek mümkün hale gelmiştir.

*Müzekkerelerin altında C.Savcılığının adres, e-posta, Telefon gibi bilgilerin eklenmesi sağlanmıştır.Bu verileri ayarlar formunda bir defa girmeniz yeterli olacaktır.

*İfade formuna davetname ve Zorla Getirme Emri eklenmiştir.Bazı hatalar giderilmiştir.


Kısa Yol Tuşları
Önceki Alan=ALT+Ö
Sonraki Alan=ALT+S
Takipsizlik=ALT+T
İddianame=ALT+N
Müzekkere=ALT+M
Müzekkere Kopyala=ALT+K
Yerimi Kur=ALT+Y
Vekil Ekle=ALT+V
Vekiller Ekle=ALT+W
İfade Formu=ALT+F
Müdafi Ekle=ALT+U

Program içindeki örnek kararlar için yararlandığım Adalet.Org üyesi sayın meslektaşlarıma ve özellikle Sayın Bekir Soyfidan'a sonsuz teşekkürler.


Kısayolları oluştururken elden geldiğince MS.Wordün kullandığı tuş kombinasyonlarını kullanmamaya gayret ettim.Kısayolları istediğiniz şekilde Araçlar-Özelleştirden değiştirebilirsiniz.


Makroyu hata vermeden kullanmak için mutlaka kurulumu yapınız.Kurduktan sonra Dosya-Yeni-Genel Şablonlar-Savcilik.dot'u seçiniz.
Açık kaynak kodlu bu projeyi daha da geliştirirseniz gönderin, webde yayınlayarak hep birlikte paylaşalım. Bilgi paylaştıkça değer kazanır.
   
Versiyon: 0.7  
Güncelleme Tarihi: 22.12.2005 
   
Yazar: Nihat Yorgancı 
Boyut: 995 KB.
Yükle: savcilik.zipYükle 
Hit:  11094 
   
 Yorum Yaz-Göster(18) Eklenme T: 30.10.2004  Nihat Yorgancı
 İçtihat Yazmanızı ve sonradan aramanızı kolaşlaştıran İçtihat Makrosu
 Hem Ceza hem Özel Hukuk içtihatları için kullanabileceğiniz Word 2002 (Office Xp) altındada test edilmiş içtihat makrosu.
Bu makro ile Ykd Programı için içtihat dosyaları oluşturabilir, Ykd programına Wordden kayıt al komutuyla ekleyebilirsiniz.
Makro ile içtihatları değişik kriterlere göre de arayabilirsiniz.
   
Versiyon: 1.0  
Güncelleme Tarihi: 20.3.2004 
   
Yazar: Nihat Yorgancı 
Boyut: 153 KB.
Yükle: ictihatmakro.zipYükle 
Hit:  6029 
   
 Yorum Yaz-Göster(0) Eklenme T: 6.4.2004  Nihat Yorgancı
 Hakimin Hesap Makinası Programı
 Versiyon 0.9b ile:
* Soldaki hesap makinesinde hesaplama yapıldıktan sonra kursurun
rakamların sonuna gelmesi sağlanmıştır.

* 5252 sk.da 5560 sk. ile yapılan değişiklikler notlar bölümüne eklenmiştir.

Versiyon 0.9a ile:
Bu versiyonla para cezasında indirim yapılırken indirilecek miktarın küsuratlı çıkması halinde sanık lehine 1 YTl ye tamamlanarak asıl cezadan indirilmesi sağlandı.

Cezaları istenilen oranda Arttırıp, Azaltan, Tarih Hesaplarını Kolaylıkla Yapabilen Hakimin Hesap Makinası programı.
Programı kurmak için herhangi bir dizinde winzipla Extract yaptıktan sonra Hakimin Hesap Makinası.msi'ye tıklayınız.
Program windows Professional 2000 altında test edilmiştir.

2001 yılının YDO %56 olarak belirlendi (8.12.2000 T.24254 Sayılı RG.)
2002 yılının YDO %53.2 olarak belirlendi (1.12.2001 T. RG.).
2003 yılının YDO %59 olarak belirlendi(08.12.2002 tarihli RG.).
2004 yılının YDO %28.5
2005 yılının YDO %11.2 olarak belirlendi.(20.11.2004 T. 25646 s. RG).
2006 yılının YDO %9.8 olarak belirlendi. (18.11.2005 T.25997 s. RG).
2007 yılının YDO %7.8 olarak belirlendi. (28.11.2006 T. 26360 s. RG).
2008 yılının YDO %7.2 olarak belirlendi.(17.11.2007 T. 26703 s. RG).
2009 yılının YDO % 12 olarak belirlendi.(20.11.2008 T. 27060 s. RG).


Hakimin Hesap Makinası programına YDO 'yu ekleyerek 2001-2004 yıllarının para cezalarını listeleyebilirsiniz.
Yenilikler için programın yardım bölümüne bakınız.
   
Versiyon: 0.9b  
Güncelleme Tarihi: 21.3.2007 
   
Yazar: Nihat Yorgancı 
Boyut: 543 KB.
Yükle: hesap.zipYükle 
Hit:  15027 
   
 Yorum Yaz-Göster(8) Eklenme T: 6.4.2004  Nihat Yorgancı
 İçtimalı İlamlarda Müddetname Hesaplayan Program
 versiyon 0.2a ile :
*Hesaplanan sonucun Open Office Writere aktarılması sağlanmıştır.


Bu program Windows 95 ve üzeri işletim sistemlerinde çalışıyor. Hesapladığı verileri Müddetname formuna uygun olarak Ms Worde aktarabiliyor ve kolayca müddetnameyi yazdırabiliyorsunuz.
   
Versiyon: 0.2a  
Güncelleme Tarihi: 22.9.2008 
   
Yazar: Nihat Yorgancı 
Boyut: 985 KB.
Yükle: muddetname.zipYükle 
Hit:  4403 
   
 Yorum Yaz-Göster(1) Eklenme T: 6.4.2004  Nihat Yorgancı
 Ms. Excel ile Müddetname Hesabı
 Bu programın özelliği boş bir kağıda yazıcıdan müddetname örneğine uygun baskı yapabilmesidir.Bu program A4 kağıda göre çıktı vermektedir.

Formullerin bozulmasını önlemek için bir şifre konmuştur.Dosyayı her zaman salt okunur olarak açınız.
   
Versiyon: 0.2  
Güncelleme Tarihi: 24.9.1998 
   
Yazar: Nihat Yorgancı 
Boyut: 24 KB.
Yükle: infazh.zipYükle 
Hit:  3107 
   
 Yorum Yaz-Göster(1) Eklenme T: 6.4.2004  Nihat Yorgancı
 Ms. Dos Altında Müddetname Hesaplayan Program
 Bu programın özelliği en ilkel bilgisayarlarda bile (örneğin intel 286 işlemcili) sorunsuz çalışabilmesi.
   
Versiyon: 1.03  
Güncelleme Tarihi: 26.12.1997 
   
Yazar: Nihat Yorgancı 
Boyut: 9 KB.
Yükle: ceza.zipYükle 
Hit:  3216 
   
 Yorum Yaz-Göster(0) Eklenme T: 6.4.2004  Nihat Yorgancı

Hukuk Programı Linki Ekle

 
1, 2 

KEYWORDS:  Hukuk Programları, Ücretsiz Programlar, Müddetname, Mahkeme kararları, ilamat, Daimi Arama programı, Yargıtay Kararları dergisi, Hazırlık Programı, mahkeme kalemi programı, Bilgisayar programları,bakale.com, bakalecom,