Giriş   
Zaman: 20 Tem 2024 23:50
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY KARARLARI DERGİSİ CEZA İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 1 adet
8.CD.
E: 2012/14014 K: 2012/31294
18.10.2012
  • HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMASI
      5237 SK 177/1


ÖZET:1- Sanığın denetim ve gözetimi altında bulunan köpeğinin olay günü katı- lan E. yi ısırmak suretiyle yaralaması şeklinde gerçekleşen olayda, katılanların şikayetçi oldukları da gözetilerek sanığın eyleminin öncelikle TCK.nun 89. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması,
      2- Kabul ve uygulamaya göre de;
      TCK.nun 177/1. madde ve fıkrasında düzenlenen seçimlik cezalardan hapis cezası tercih edilirken yasal ve yeterli bir gerekçe gösterilmemesi bozmayı gerektirmiştir.

                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  17.4.2013 17:29 Sıra No:4176       Okuma:17967 

YKD Ceza İçtihadı Ekle
   

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale