Giriş   
Zaman: 20 Tem 2024 22:28
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY CEZA DAİRELERİ İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 4248 adet
5.CD.
E: 2012/14116 K: 2012/12705
10.12.2012
 • BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI
 • YETKİ
      5237 SK 245/1


ÖZET:Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan sanık İsmail'in yapılan yargılanması sırasında; Kdz Ereğli 2. Asliye Ceza Mahkemesiyle Antalya 5. Asliye Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz yetki uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü:
İncelenen dosya içeriğine, sanığın üzerine atılan suçun niteliğine, iddianamede olayın anlatılış biçimine ve Kdz Ereğli 2. Asliye Ceza Mahkemesi kararındaki gerekçeye göre, yerinde görülmeyen Antalya 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 13/08/2012 gün ve 2012/766 E. 2012/739 K. sayılı YETKİSİZLİK kararının KALDIRILMASINA, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 10/12/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Not:Antalya 5.Asliye Ceza Mahkemesinin 2012/766 E. 2012/739 sayılı 13.08.2012 tarihli kararında:
"Her ne kadar sanık İ.Y. hakkında Başkasına Ait Banka veya Kredi Kailini İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçundan açılan kamu davasının eylemin telefon bankacılığı sistemi kullanılarak alışverişin yapıldığı, telefonun sanığa ait olan 0242 3xx xx xx numaralı hatta ait olduğunun tespit edildiği, eylemin bu haliyle Antalya ilinde gerçekleştirildiği gerekçesi ile yetkisizlik karan verilerek mahkememize gelmişse de, sanığın eyleminin atılı suçtan elde edilen menfaatin kart sahibinin hesabının bulunduğu banka şubesi üzerinden sağlandığı, bu nedenle suçun kart sahibinin hesabının olduğu banka şubesinin bulunduğu yerde işlenmiş olduğu anlaşılmakla; Mahkememizin CMK 12. maddesi gereğince yetkisizliğine karar vermek gerekmiş, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur." denilerek karşı yetkisizlik kararı verilmiştir.

                                                    (adalet.org)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  27.3.2014 16:45 Sıra No:4203       Okuma:31951 
4.CD.
E: 2010/29999 K: 2013/8311
25.3.2013
 • KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA
      5237 SK 123


ÖZET:Sanığın, gece saat 22:30 sıralarında katılanın evinin önüne gelmesi ve ihbar üzerine olay yerine gelen polis memurlarınca alkollü bir vaziyette kapının önünde yakalanması karşısında, daha önceden sanıkla aralarında bir uyuşmazlık bulunmayan katılanın aşamalardaki değişmeyen beyanına neden itibar edilmediği açıklanıp, tartışılmadan yetersiz gerekçe ile beraat kararı verilmesi,
                                                    (uyap)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  14.3.2014 15:29 Sıra No:4202       Okuma:30184 
4.CD.
E: 2012/12755 K: 2013/286
14.1.2013
 • KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA
      5237 SK 123


ÖZET:Sanığın, kendisine ait olmayan binanın üçüncü katına saat 00.30 sularında çıkarak, karşı binada oturan müştekilerin yatak odasını izlemekten ibaret eyleminin, TCK'nın 123/1. maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu gözetilmeden, yasal olmayan ve yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
                                                    (uyap)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  14.3.2014 15:24 Sıra No:4201       Okuma:30345 
4.CD.
E: 2012/11221 K: 2013/106
14.1.2013
 • KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA
 • CİNSEL TACİZ
      5237 SK 123, 5237 SK 105


ÖZET:Evli ve iki çocuklu olan sanığın bekar olan katılana yönelik olarak gerçekleştirdiği, iki gün arayla katılan işe gittiği sırada aracı ile yaklaşıp "sizi gideceğiniz yere götüreyim, senin aileni tanıyorum, oturduğunuz apartmanda tanıdıklarım var, sana kötülük yapmam, sana gel arabaya bin diyorum, niye binmiyorsun" şeklinde sözler sarfetmesi biçimindeki eylemlerinin, bir bütün halinde katılana yönelik cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması,

Not:TCK 123. maddeden mahkumiyet verilmiş.

                                                    (uyap)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  14.3.2014 15:01 Sıra No:4200       Okuma:30506 
4.CD.
E: 2012/17641 K: 2013/1355
24.1.2013
 • KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA
      5237 SK 123


ÖZET:Sanığın, yaşamın olağan akışına göre bir konudaki meramını bir veya iki kez mesaj göndermekle belirteceği yerde, aynı anlamdaki mesajları, gereksiz ve rahatsız edici biçimde 3,5 saat içinde 4 kez katılana göndermesi biçimindeki eyleminin, TCK 123. maddenin gerekçesinde belirtildiği üzere "ruhsal sükun içinde yaşama hakkını" ihlal ettiği gözetilmeden, yasal olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi,
                                                    (uyap)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  14.3.2014 14:56 Sıra No:4199       Okuma:30495 
4.CD.
E: 2012/30424 K: 2013/6997
12.3.2013
 • KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA
      5237 SK 123


ÖZET:Katılanın tüm aşamalardaki ısrarlı ve tutarlı beyanları, tanıkların anlatımları ve tüm dosya kapsamına göre, sanığın mağdurun kolunu tutarak konuşmaya çalıştığı, mağdurun kendisiyle konuşmak istemediğini bildirmesine rağmen yeniden kolunu tutup çekerek mağduru rahatsız ettiğinin anlaşılması karşısında, atılı suçtan hükümlülük kararı verilmesi yerine yerinde olmayan gerekçe ile beraat kararı verilmesi,
                                                    (uyap)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  14.3.2014 14:47 Sıra No:4198       Okuma:30568 
4.CD.
E: 2012/34372 K: 2013/1756
28.1.2013
 • KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA
      5237 SK 123


ÖZET:Sanığın, müşterek çocukları bulunan ve gayrıresmi birliktelik yaşadığı şikayetçiye, ayrıldıktan sonra 7 ay içinde 7 kez tekrar bir araya gelme teklifini içerir cep telefonu mesajları göndermekten ibaret eyleminde, sözkonusu mesajların aralarındaki ilişkiye binaen meşru bir amaç için gönderilmesi nedeniyle kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun özel kast unsurunu oluşturmayacağı gözetilmeden, yasal olmayan gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi,
                                                    (uyap)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  14.3.2014 14:40 Sıra No:4197       Okuma:30360 
4.CD.
E: 2011/21620 K: 2013/17176
3.6.2013
 • KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR
      5237 SK 50/1-D


ÖZET:Kısa süreli hapis cezasının, TCK'nın 50/1-d maddesinde yer alan; "belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma" seçenek yaptırımına çevrilebilmesi için, hükmedilen seçenek yaptırımın, işlenen suçla bir şekilde bağlantılı olması, başka deyişle suç işlemeye yönelten sosyal, psikolojik veya çevresel etkenlerle sanık arasındaki bağı ortadan kaldırarak sanığın, yeniden suç işlemesini önlemeye yönelik kanuni amacın gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Nitekim, karar tarihinde yürürlükte bulunan Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliğinin 38/3. maddesi uyarınca, belirli yerler ve etkinlikler; "sanık veya hükümlünün suç işlemesinde, suça yönelmesinde veya zararlı alışkanlıklar edinmesinde ya da bağımlılık yapan maddeler kullanmasında; çevresel, psikolojik, sosyal veya ekonomik etkisi bulunan ya da sanık veya hükümlünün yeniden suç işlemesine yol açan etkenleri tetikleyecek yerler veya etkinliklerdir." biçiminde tanımlanmıştır. İncelenen dosyada işlenen suçla bağlantısı bulunmadığı halde, sanığın, 2 ay 20 günlük hapis cezasının, "Elazığ ilinde (yapılan - yapılacak olan) fuar ve şenliklere gitmekten yasaklanma" tedbirine çevrilmesi ..
                                                    (uyap)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  14.3.2014 14:30 Sıra No:4196       Okuma:27450 
4.CD.
E: 2013/1571 K: 2013/13045
30.4.2013
 • KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA
      5237 SK 123


ÖZET:Suça sürüklenen çocuğun olay günü katılan Mekmet'in evinin önüne gelerek ıslık çalma ve etrafa tekme atarak gürültü yapma biçiminde kabul edilen eyleminde, suça sürüklenen çocuğa yükletilen kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun, “ısrarla ve rahatsız etme özel kastı ile davranma” ögelerinin ne suretle oluştuğu açıklanıp tartışılmadan, yetersiz gerekçe ile hüküm kurulması...
                                                    (uyap)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  14.3.2014 14:00 Sıra No:4195       Okuma:13317 
4.CD.
E: 2012/30224 K: 2013/861
21.1.2013
 • KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA
      5237 SK 123


ÖZET:Sanığın, apartmandaki 11 dairesinin kapı ve pencerelerini söküp, merdiven boşluğu, sahanlık, çatı gibi apartmanın ortak kullanım yerlerini tahrip etmek ve asansörü fiilen kullanılamaz hale getirmekten ibaret eylemlerinin, apartmanda tek başına yaşayan ve yaşlı olan katılanın huzur ve sükununu bozucu nitelikte olduğu ve TCK'nın 123. maddesinde düzenlenen suçun oluştuğu gözetilmeden, yasal olmayan gerekçe ile beraat kararı verilmesi,
                                                    (Uyap)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  13.2.2014 17:01 Sıra No:4194       Okuma:14396 
4.CD.
E: 2012/19790 K: 2013/943
21.1.2013
 • KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA
      5237 SK 123


ÖZET:Sanığın sunmuş olduğu belgelere göre katılanın, elektriğinin ve suyunun borcun ödenmemesi nedeniyle birden çok sefer kesildiğinin anlaşılması karşısında, ilgili kurumlara yazı yazılarak suç tarihinde, fatura borcu nedeniyle kesme işlemi yapıp yapmadıkları, yapmışlar ise tarihlerinin bildirilmesi istenerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayini gerekirken, eksik kovuşturma ile yazılı şekilde karar verilmesi Bozmayı gerektirmiştir.


Not:Sanığın katılanın ev sahibi olduğu, katılanın kirayı ödememesi sebebiyle elektrik ve suyunu kesmek suretiyle kişilerin huzu ve sukununu bozma suçunu işlediği iddia edilmiş.

                                                    (Uyap)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  13.2.2014 16:43 Sıra No:4193       Okuma:14294 
4.CD.
E: 2012/30048 K: 2013/853
21.1.2013
 • KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA
      5237 SK 123


ÖZET:Sanığın, aynı işyerinde çalıştığı ve ilgi duyduğu katılana, aralarında bir yakınlık varmış izlenimi yaratan, günlük yaşamına ilişkin detaylar içeren pek çok elektronik postayı, katılanın ve işyeri yönetiminin uyarısına rağmen, ısrarla ilettiği, yine katılanın rızası dışında onun adına vakıflara bağışta bulunup dekontlarını ona gönderdiğinin anlaşılması karşısında, sanığın eylemlerinin kişinin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçe ile beraat kararı verilmesi
                                                    (Uyap)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  13.2.2014 16:14 Sıra No:4192       Okuma:14210 
4.CD.
E: 2013/19376 K: 2013/24682
3.10.2013
 • KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA
 • KAMU KURUMU VEYA KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARININ FAALİYETLERİNİN ENGELLENMESİ
      5237 SK 123, 5237 SK 113


ÖZET:Sanığın savunmasında, Özel D. Sağlık Polikliniği yöneticileri hakkında sahte rapor düzenledikleri gerekçesiyle şikayetçi olduğunu ve bunun akibetini öğrendiğini, kendisiyle ve şikayetiyle ilgilenmediğini düşündüğü Aysel ve Özkan adındaki çalışanları ''gıcıklığına arayıp arayıp kapattığını'' savunması karşısında, şikayetinin doğruluğu ve sonucu ile Aysel ve Özkan adlı şahısların Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Başkanlığı'nda görevli olup olmadıkları araştırılarak sonucuna göre sanığın eyleminin, TCK'nın 123. maddesinde düzenlenen ve takibi şikayete tabi olan ''kişilerin huzur ve sükununu bozma'' ile TCK'nın 113/1. maddesinde düzenlenen "kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi" suçlarından hangisine uyduğu tartışılmadan eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde karar verilmesi Bozmayı gerektirmiştir.
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  13.2.2014 16:07 Sıra No:4191       Okuma:14402 
8.CD.
E: 2012/31527 K: 2013/27776
20.11.2013
 • KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR
      5237 SK 50/6


ÖZET:Hüküm tarihinden önce 01.03.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5739 sayılı Yasanın 5. maddesi ile yapılan değişiklikle 5237 sayılı TCK.nun 50/6. madde ve fıkra- sında yer alan “yaptırım” ibaresinin “tedbir” olarak değiştirilip, 5275 sayılı CGTİK.nun 106. maddesinin 4 ve 9. fıkrasının yeniden düzenlenip 10. fıkrasının da yürürlükten kaldırılması karşısında; hükümde, infazda yetkiyi kısıtlayacak şekilde para cezasının ödenmemesi veya ödenmeye başlanıp da devam edilmemesi durumunda kısa süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen infazına karar verileceğinin sanığa ihtar edilmesi,
Yasaya aykırı ise de düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükümden TCK.nun 50/6 madde ve fıkrasının uygulanmasına ilişkin bölümün çıkarılması suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün (DÜZELTİLEREK ONANMASINA)

                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  11.2.2014 16:17 Sıra No:4190       Okuma:14115 
8.CD.
E: 2012/26165 K: 2013/25346
23.10.2013
 • HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMASI
      5237 SK 177


ÖZET:karayolu üzerinde başıboş bırakıldığı için maddi hasarlı kazaya sebebiyet veren ineğin sanığa ait olduğu ve TCK.nun 177/1. maddesinde düzenlenen “hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması” suçunun sübuta erdiği gözetilmeden, suçun sanık tarafından işlendiğine dair kanıt bulunamadığından bahisle beraatine karar verilmesi Bozmayı gerektirmiştir.
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  11.2.2014 15:51 Sıra No:4189       Okuma:14699 

Ceza İçtihadı Ekle
   
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 284
4. sayfa (Toplam 284 sayfa)

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale